Farní ohlášky 6. března 2022 - 1. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 8. března

sv. Jana z Boha, zakladatel řádu milosrdných bratří

středa 9. března

sv. Františky Římské, řeholnice

čtvrtek 10. března

sv. Jana Ogilvia, kněze a mučedníka

Další informace

  • 1.V postní době bude pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:15 hod.
  • 2.Děkujeme za Vaši štědrost při sbírce minulou neděli. Na pomoc Ukrajině jsme odeslali 80% sbírky, tedy 52 700 Kč.
  • 3.Milí farníci, v letošním roce opět otevřeme baziliku na „Noc kostelů“, která se bude konat v pátek 10. června 2022. Prosíme o Vaši pomoc s organizací a zajištěním této akce. Kdo se bude chtít zapojit, může na sebe nechat kontakt v sakristii v připraveném seznamu dobrovolníků. Za každou pomoc děkujeme a těšíme se na nová setkání s Vámi.
  • 4.Čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom se s naléhavostí i s důvěrou v Boží moc spojili v modlitbách a postu za ukončení války a za mír na Ukrajině.
  • 5.Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc březen - úmysl národní: modlete se za katechumeny, kteří se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu a jeho církvi. Úmysl papeže: za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy.
  • 6.Dveře Opatské kavárny jsou Vám všem také dnes otevřeny ke vzájemnému setkávání a sdílení. Srdečně Vás všechny zveme.