Farní ohlášky 21. ledna 2018

3. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 21. ledna

V 18:00 hod. bude v kapitulní síni opatství další setkání v rámci cyklu Večery na Starém Brně. MUDr. Zdeněk Hartl bude hovořit na téma: Cesty za světovými náboženstvími a prezentovat náboženské předměty křesťanství a judaismu. Hudbou doprovodí Jitka Kuřátková.

pondělí 22. ledna

V 18:00 hod. bude mimořádně mše svatá s pobožností ke sv. Ritě. Po mši svaté bude tradiční žehnání růží. Tuto světici prosíme o přímluvu v lidsky neřešitelných situacích a o pomoc při smíření. Podle tradice přinášíme 3 růže.

úterý 23. ledna

V 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny; Ve 20:00 hod. bude setkání mládeže v učebně opatství.

středa 24. ledna

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve; Po mši svaté bude úklid baziliky, prosíme ochotné farníky o pomoc; V 19:00 hod. bude setkání biřmovanců v sále v 1. patře opatství.

čtvrtek 25. ledna

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola; Dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků tj. maminek s malými dětmi; V 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.

pátek 26. ledna

V 19:00 hod. bude v sále v 1. patře opatství setkání mládeže nad Božím slovem.

neděle 25. ledna

test test test ; toto je test

Další informace

  • 1.Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu.
  • 2.Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.