Farní ohlášky 13. března 2022 - 2. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 17. března

sv. Patrika, biskupa

pátek 18. března

sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

sobota 19. března

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Další informace

  • 1.V postní době bude pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:15 hod
  • 2.Zveme Vás na pěší pouť z Brna na Kalvárii nad Mikulovem, která se koná ve dnech 25. – 27. března 2022. Pouť povede společenství starší mládeže s otcem Angelem. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 3.Milí farníci, v letošním roce opět otevřeme baziliku na „Noc kostelů“, která se bude konat v pátek 10. června 2022. Prosíme o Vaši pomoc s organizací a zajištěním této akce. Kdo se bude chtít zapojit, může na sebe nechat kontakt v sakristii v připraveném seznamu dobrovolníků. Za každou pomoc děkujeme a těšíme se na nová setkání s Vámi
  • 4.Prosíme, spojme se všichni v důvěře v Boží moc v modlitbách růžence a v postu za ukončení války a za mír na Ukrajině, modleme se za lidi válkou postižené a traumatizované, a za moudrost a světlo pro ty, kteří pomáhají. Růženec se společně modlíme v bazilice ve všední dny před mší svatou.
  • 5.Opatská kavárna je pro Vás všechny také dnes otevřena ke vzájemnému setkávání a sdílení. Srdečně Vás všechny zveme.
  • 6.Komunita augustinánů chystá pouť do Itálie po stopách sv. Augustina a sv. Rity v termínu 28. května do 4. června 2022. Pouť duchovně doprovází otec Angelo Lemme. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 7.Nedělní sbírka bude věnována na setkání mládeže.
  • 8.MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina v Praze a naše farnost zve děti na letní „Summer school“ v augustiniánském klášteře svaté Dobrotivé v Zaječově. Tábor je zaměřen na zdokonalení v angličtině Další informace na nástěnce. Přihlášky budou v sakristii baziliky a ve farní kanceláři.