Farní ohlášky 20. března 2022 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 22. března

mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a žehnáním růží

pátek 25. března

slavnost Zvěstování Páně

Další informace

  • 1.V postní době se koná pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 3.Ve čtvrtek 17. března začala novéna před zasvěcením Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, prosím, přidejte se do proudu intenzivní modlitby na tento úmysl.
  • 4.V úterý 22. března bude v 9:30 hod. v bazilice sloužena řeckokatolická liturgie za Ukrajinu. Celebruje otec Sergij Mackula, děkan brněnsko – olomoucký.
  • 5.V pátek 25. března o slavnosti Zvěstování Páně papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, stejný akt zasvěcení proběhne tentýž den ve Fatimě.
  • 6.Zveme Vás na pěší pouť z Brna na Kalvárii nad Mikulovem, která se koná ve dnech 25. – 27. března 2022. Pouť povede společenství starší mládeže s otcem Angelem Lemme. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 7.V neděli 3. dubna bude křížová cesta mimořádně již v 16:00 hod. v zahradě za bazilikou. Tuto křížovou cestu připravují skautky.
  • 8.Srdečně Vás všechny zveme do Opatské kavárny, která je pro Vás všechny také tuto neděli otevřena ke vzájemnému setkávání a sdílení.
  • 9.Komunita augustiniánů chystá pouť do Itálie po stopách sv. Augustina a sv. Rity v termínu 28. května do 4. června 2022. Pouť duchovně doprovází otec Angelo Lemme. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 10.MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina v Praze a naše farnost zve děti na letní „Summer school“ v augustiniánském klášteře svaté Dobrotivé v Zaječově. Tábor je zaměřen na zdokonalení v angličtině Další informace na nástěnce. Přihlášky budou v sakristii baziliky a ve farní kanceláři.