Farní ohlášky 27. března 2022 - 4. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 1. dubna

1. pátek v měsíci; příležitost ke svátosti smíření je již od 17:00 hod.

sobota 2. dubna

v naší farnosti poutní bohoslužba k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.V postní době se koná pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.Příští neděli 3. dubna bude křížová cesta mimořádně již v 16:00 hod. v zahradě za bazilikou. Tuto křížovou cestu připravují skautky.
  • 4.Srdečně Vás všechny zveme do Opatské kavárny, která je pro Vás všechny také tuto neděli otevřena ke vzájemnému setkávání a sdílení.
  • 5.Komunita augustiniánů chystá pouť do Itálie po stopách sv. Augustina a sv. Rity v termínu 28. května do 4. června 2022. Pouť duchovně doprovází otec Angelo Lemme. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 6.Škola sv. Augustina v Praze a naše farnost zve děti na letní pobyt v augustiniánském klášteře svaté Dobrotivé v Zaječově. Tábor je zaměřen na zdokonalení v angličtině Další informace na nástěnce. Přihlášky budou v sakristii baziliky a ve farní kanceláři.