Farní ohlášky 3. dubna 2022 - 5. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 8. dubna

před mší svatou se tradičně v 17:15 hod. modlíme křížovou cestu

neděle 10. dubna

Květná neděle – Pašijová - začíná Svatý týden. Před mší svatou, která začíná v 11:00 hod., budeme mít v průvodu s požehnanými kočičkami a ratolestmi opět oslíka; maminky prosíme, přiveďte své děti, kostýmy pro ně budou připravené v učebně opatství od 10:30 hod.; děti mohou oslíkovi přinést mrkev nebo jablíčko. Děkujeme manželům Chytrým za zapůjčení oslíka.

Další informace

  • 1.V postní době se koná pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod
  • 2.Dnes, v neděli 3. dubna, bude křížová cesta mimořádně již v 16:00 hod. v zahradě za bazilikou. Tuto křížovou cestu připravují skautky.
  • 3.Srdečně Vás všechny zveme do Opatské kavárny, která je pro Vás všechny také tuto neděli otevřena ke vzájemnému setkávání a sdílení.
  • 4.Komunita augustiniánů chystá pouť do Itálie po stopách sv. Augustina a sv. Rity v termínu 28. května do 4. června 2022. Pouť duchovně doprovází otec Angelo Lemme. Zájemci, hlaste se v sakristii baziliky.
  • 5.Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací na webových stránkách: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/.