Farní ohlášky 15. května 2022 - 5. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 16. května

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, dnes mše svatá mimořádně v 18:00 hod.

pátek 20. května

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

sobota 21. května

svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

neděle 22. května

slavnost sv. Rity, hlavní pouť ke sv. Ritě v 18:00 hod.

Další informace

  • 1.V měsíci květnu se pravidelně na závěr mše svaté modlíme litanie k Panně Marii.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Každou neděli od 10:00 hod. je Vám k dispozici Opatská kavárna.
  • 4.V neděli 22. května v 18:00 hod. budeme mít hlavní pouť ke sv. Ritě, přímluvkyni ve smíření a v lidsky neřešitelných situacích. Milí farníci, zveme Vás, přijďte vyprosit potřebné milosti sobě i svým blízkým a pozvěte i své přátele. Podle tradice přinášíme tři růže, které budou po mši svaté požehnány. Bohoslužbě bude předsedat a kázat otec Karel Satoria.
  • 5.Milí přátelé, dobrovolníci a organizátoři Noci kostelů (2022), uplynuly čtyři roky od zdejší poslední Noci kostelů, máme před sebou úkol postarat se o tu nastávající. Letošní Noc kostelů se bude odehrávat v pátek 10. června 2022 a to i u nás na Starém Brně. Prosíme Vás o pomoc při její organizaci. Po předchozích zkušenostech již máme představu o tom, co nás čeká, což je naší výhodou. Připomínáme, že první společná schůzka dobrovolníků organizátorů bude v neděli 15. května v 18.00 hod v kapitulní síni. Pokud Vás napadne, koho by ještě bylo možné oslovit s prosbou o spolupráci, dejte vědět. Bylo by užitečné mít ještě více dobrovolníků. Moc Vám děkuji za Vaši pomoc a těším se na setkání. Ludmila Hartlová.
  • 6.Příští neděli 22. 5. bude sbírka na pronásledované křesťany.