Farní ohlášky 22. května 2022 - 6. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Dnes, v neděli 22. května

v 18:00 hod. v bazilice hlavní poutní mše svatá ke svaté Ritě; bohoslužbě bude předsedat a kázat otec Karel Satoria.

čtvrtek 26. května

slavnost Nanebevstoupení Páně

neděle 29. května

7. neděle velikonoční

Další informace

  • 1.V měsíci květnu se pravidelně na závěr mše svaté modlíme litanie k Panně Marii.
  • 2.Vzhledem k tomu, že dnes je svátek sv. Rity, prosíme o pomoc při úklidu baziliky také příští středu po mši svaté.
  • 3.Opatská kavárna je Vám k dispozici i tuto neděli od 10:00 hod.
  • 4.Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022 i u nás na Starém Brně. Prosíme Vás o pomoc při její organizaci. Druhá schůzka dobrovolníků organizátorů bude v neděli 5. června v 18.00 hod v kapitulní síni. Za nabídnutou pomoc děkujeme.