Farní ohlášky 29. května 2022 - 7. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 31. května

svátek Navštívení Panny Marie

středa 1. června

památka sv. Justina, mučedníka

pátek 3. června

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků; první pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 4. června

v naší farnosti v 18:00 hod. poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské; ve 20:00. hod. modlitební bdění – Vigilie Svatodušní

neděle 5. června

slavnost Seslání Ducha Svatého, touto slavností končí velikonoční doba

Další informace

  • 1.Děkujeme Vám za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Příští neděli 5. června bude sbírka na charitativní účely.
  • 3.Opatská kavárna je Vám k dispozici i tuto neděli od 10:00 hod.
  • 4.Běh pro Hospic svaté Alžběty - 5. ročník běžeckého benefičního happeningu se koná 18. června v 10:00 hod. Start i cíl v hospici Kamenná 36 Brno. Registrace www.behprohospic-brno.cz
  • 5.Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022 i u nás na Starém Brně. Prosíme Vás o pomoc při její organizaci. Druhá schůzka dobrovolníků organizátorů bude v neděli 5. června v 18.00 hod v kapitulní síni. Za nabídnutou pomoc děkujeme
  • 6."Cesta světla" obrazem a slovem bude ještě tento týden vyvěšena na plotě opatství u baziliky. Zveme Vás ke krátkému zastavení a modlitbě.
  • 7.SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě, je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře. Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít. Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mně bral. Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným „stavebním materiálem“ Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů nevylévala. Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskupskou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání. Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dispozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi. Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách. Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby „radost z Hospodina byla vaší silou“.* Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlitbách. Ze srdce žehná emeritní biskup Vojtěch apoštolský administrátor * Neh 8,10