Farní ohlášky 5. června 2022 - slavnost Seslání Ducha Svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 6. června

památka Panny Marie, Matky církve, mimořádně bude večerní mše svatá v 18:00 hod.

čtvrtek 9. června

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

pátek 10. června

se koná Noc kostelů i u nás na Starém Brně. Proto bude mimořádně mše svatá již v 17:00 hod. Další informace najdete na plakátech a na webu Noci kostelů

sobota 11. června

památka sv. Barnabáše, apoštola

neděle 12. června

slavnost Nejsvětější Trojice

Další informace

  • 1.Dnešní svatodušní slavností, kterou slavíme vždy 50. den po „Zmrtvýchvstání Ježíše“, končí velikonoční doba a vstupujeme do liturgického mezidobí
  • 2.Srdečně Vás zveme do naší opatské kavárny. Je otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 3.Běh pro Hospic svaté Alžběty - 5. ročník běžeckého benefičního happeningu se koná 18. června v 10:00 hod. Start i cíl v hospici Kamenná 36 Brno. Registrace www.behprohospic-brno.cz.
  • 4.Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022 i u nás na Starém Brně. Prosíme Vás o pomoc při její organizaci.
  • 5.Cesta světla pro větší zájem veřejnosti zůstane ještě vyvěšena na plotě opatství. Zveme Vás ke krátkému zastavení a modlitbě.
  • 6.V sobotu 25. června po večerní mši svaté bude malé posezení farníků na zakončení školního roku. Všechny Vás srdečně zveme.