Farní ohlášky 12. června 2022 - slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 15. června

sv. Víta, mučedníka

čtvrtek 16. června

slavnost Těla a krve Páně, lidově „Boží tělo“, maminky prosím, vypravte do průvodu své děti s košíky s okvětními lístky

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci Noci kostelů, všem, kteří v bazilice zajišťovali zajímavý program a podíleli se na zdařilém průběhu této akce.
  • 3.Srdečně Vás zveme do naší opatské kavárny. Je otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 4.Běh pro Hospic svaté Alžběty - 5. ročník běžeckého benefičního happeningu se koná 18. června v 10:00 hod. Start i cíl v hospici Kamenná 36 Brno. Registrace www.behprohospic-brno.cz
  • 5.Cesta světla pro zájem veřejnosti zůstane ještě vyvěšena na plotě opatství. Zveme Vás ke krátkému zastavení a modlitbě
  • 6.V sobotu 25. června se bude konat farní podvečer. Zahájen bude odpolední mší svatou v 15h, po níž zveme farníky na malé posezení.