Celoroční hra pro děti

Milí farníci,
ve školním roce 2017 - 2018 je u sakristie baziliky připravena pro děti nástěnka s aktivitou, která je bude motivovat k pravidelnému nedělnímu setkávání s Pánem Ježíšem. Vybrali jsme podobenství o hořčičném zrnu, které najdete v Bibli ve 4. kapitole Markova evangelia. Nepatrné hořčičné zrno vyroste ve velký strom Božího království. Na holém stromě na nástěnce u sakristie si každé dítě vybere svého ptáčka a bude mu pak každou neděli přinášet jeden zelený lístek. Začínáme v neděli 3. září 2017.

„K čemu přirovnáme Boží království? Je jako hořčičné zrno: Je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto do země, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ (Mk 4; 30–32)

strom 2200

 

Tentokrát čekají ptáčci také na tebe, až každou neděli přijdeš a přilepíš po mši sváté na strom jeden zelený list, aby se stín stromu rozrůstal a lépe ptáčky chránil před sluncem. Můžeš si vybrat jednoho ptáčka a napsat k němu své jméno a lepit lístky okolo něj, nebo můžeš lepit lístky na libovolnou větev. Na konci roku se bude strom “Božího království“ pěkně zelenat.