Celoroční hra pro děti

Milí farníci,
ve školním roce 2018 - 2019 je v bazilice u vývěsky připravena pro děti nástěnka s aktivitou, která je bude motivovat k pravidelnému nedělnímu setkávání s Pánem Ježíšem. Inspirovali jsme se příběhem zázračného rybolovu a také slovy Ježíše „Staňte se rybáři lidí“. V jezeře na nástěnce u vývěsky si každé dítě vybere svou rybu a bude jí pak každou neděli lepit jednu šupinu. Začínáme v neděli 9. září 2018.

Tentokrát čekají rybičky také na tebe, až každou neděli přijdeš na mši svatou, potěšíš Pána Ježíše a po mši sváté přijdeš k nástěnce. Vyber si jednu rybku, podepiš si ji a nalep na ni šupinu, kterou dostaneš u nástěnky od pana faráře nebo ministranta. Na konci roku tvá rybka v moři pěkně zazáří pestrými barvami.