Pořad bohuslužeb

úterý – 18:00 hod.

středa – 18:00 hod.

čtvrtek – 18:00 hod.

pátek – 18:00 hod.

sobota – 8:00 hod.*

neděle – 7:30, 9:00, 11:00 hod.

 

Další informace:

  • Možnost přijetí svátosti smíření vždy 30 min. před mší svatou

  • Vždy 22. dne v měsíci je sloužena mše svatá v 18:00 hod s pobožností ke svaté Ritě s žehnáním růží

  • * Na první sobotu v měsíci bude sloužena poutní mše svatá v 18:00 hod s pobožností k Panně Marii Svatotomské