Farnost

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti při bazilice Nanebevzetí  P.Marie na Starém Brně.
Doufáme, že zde najdete i něco víc než pouhé informace.

bazilika

Zveme všechny, kdo mají zájem o porozumění Bibli a prohloubení víry na pravidelná setkání. Nad Božím slovem se scházíme každý čtvrtek v 19:00 hod. v učebně fary. 

Nově přidáno
Pořad bohoslužeb
Ohlášky a pozvánky
Prožili jsme ve farnosti
Duchovní život
Pastorační aktivity
Výuka náboženství
Bazilika
Opatství
Fotogalerie
Ministranti
Skauti
Sbory
Farní recepty
Kontakt farnosti a úřední hodiny