Aktuální opatření proti onemocnění COVID-19

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy za účasti 20 lidí. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních, rozhlasových, nebo online přenosů z farností.

➪ Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)

➪ Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci - 2020

Pozvánky na akce

  • Modlitba v čase pandemie

    Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie...

  • Modlitba k Matce Boží Svatotomské

    Vzhledem k vyhlášené karanténě a zákazu shromažďování nabízíme duchovní spojení v modlitbě před Paladiem města Brna. Každý den se augustiniánská...

  • Nabídka pomoci od skautů

    Drazí věřící,  ve stávající krizové situaci přijde vhod pomoc každého z nás. Proto i 91. oddíl nabízí svoji skautskou službu. Pokud máte ze svého...

Historie baziliky

Prvním chrámem P. Marie na Starém Brně byla rotunda, dle archeologů postavená kolem roku 1000. V průběhu 12. století již nevyhovovala nárůstu obyvatel a původní rotunda byla nahrazena rozsáhlejší jednolodní románskou stavbou.

Do této doby již spadají první písemně doložené zmínky o Starém Brně, kostelu Panny Marie a kapli sv. Prokopa (dnešní křižovatka ulic Václavská/Křížová). Staré Brno bylo v té době velmi rychle se rozvíjející trhové centrum.

Současná bazilika byla založena za vlády Jana Lucemburského královnou Eliškou Rejčkou, vdovou po dvou českých králích, Václavu II. a Rudolfu Habsburském.

Více o historii

Johann Gregor Mendel

Přírodovědec, zakladatel genetiky a významný objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Rodiče Anton a Rozina Mendelovi byli rolníci. Jako většina obyvatel Slezska byli Mendelovi německé národnosti. Johann měl o dva roky starší sestru Veroniku a o pět let mladší sestru Terezii (další dva sourozenci zemřeli hned po narození).

Více o J. G. Mendelovi