Aktuální opatření proti onemocnění COVID-19

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté v naší bazilice budou slouženy za účasti maximálně 50 lidí. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních, rozhlasových, nebo online přenosů z farností.

➪ Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)

➪ Postní doba se svatým Augustinem 2 - Osvěženi půstem

Pozvánky na akce

  • Modlitba v čase pandemie

    Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie...

  • Modlitba k Matce Boží Svatotomské

    Vzhledem k vyhlášené karanténě a zákazu shromažďování nabízíme duchovní spojení v modlitbě před Paladiem města Brna.

  • Nabídka pomoci od skautů

    Drazí věřící,  ve stávající krizové situaci přijde vhod pomoc každého z nás. Proto i 91. oddíl nabízí svoji skautskou službu. Pokud máte ze svého...

Historie baziliky

Prvním chrámem P. Marie na Starém Brně byla rotunda, dle archeologů postavená kolem roku 1000. V průběhu 12. století již nevyhovovala nárůstu obyvatel a původní rotunda byla nahrazena rozsáhlejší jednolodní románskou stavbou.

Do této doby již spadají první písemně doložené zmínky o Starém Brně, kostelu Panny Marie a kapli sv. Prokopa (dnešní křižovatka ulic Václavská/Křížová). Staré Brno bylo v té době velmi rychle se rozvíjející trhové centrum.

Současná bazilika byla založena za vlády Jana Lucemburského královnou Eliškou Rejčkou, vdovou po dvou českých králích, Václavu II. a Rudolfu Habsburském.

Více o historii

Johann Gregor Mendel

Přírodovědec, zakladatel genetiky a významný objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Rodiče Anton a Rozina Mendelovi byli rolníci. Jako většina obyvatel Slezska byli Mendelovi německé národnosti. Johann měl o dva roky starší sestru Veroniku a o pět let mladší sestru Terezii (další dva sourozenci zemřeli hned po narození).

Více o J. G. Mendelovi