Aktuální opatření proti onemocnění COVID-19

V bazilice je nutno dodržovat epidemiologická opatření nařízená vládou. Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních, rozhlasových, nebo online přenosů z farností.

➪ Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

➪ Aktuality, modlitby, mše on-line, ...

Pozvánky na akce

Kázání otce Jana

Historie baziliky

Prvním chrámem P. Marie na Starém Brně byla rotunda, dle archeologů postavená kolem roku 1000. V průběhu 12. století již nevyhovovala nárůstu obyvatel a původní rotunda byla nahrazena rozsáhlejší jednolodní románskou stavbou.

Do této doby již spadají první písemně doložené zmínky o Starém Brně, kostelu Panny Marie a kapli sv. Prokopa (dnešní křižovatka ulic Václavská/Křížová). Staré Brno bylo v té době velmi rychle se rozvíjející trhové centrum.

Současná bazilika byla založena za vlády Jana Lucemburského královnou Eliškou Rejčkou, vdovou po dvou českých králích, Václavu II. a Rudolfu Habsburském.

Více o historii

G. J. Mendel

Přírodovědec, zakladatel genetiky a významný objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Rodiče Anton a Rozina Mendelovi byli rolníci. Jako většina obyvatel Slezska byli Mendelovi německé národnosti. Johann měl o dva roky starší sestru Veroniku a o pět let mladší sestru Terezii (další dva sourozenci zemřeli hned po narození).

Více o G. J. Mendelovi