Farní ohlášky 22. listopadu 2020 - slavnost Ježíše Krista Krále

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. listopadu

slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle v liturgickém mezidobí
dnes si také připomínáme sv. Ritu, augustiniánku, přímluvkyni v lidsky neřešitelných situacích, připomeneme si ji při mši svaté v 18:00 hod.

úterý 24. listopadu

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

středa 25. listopadu

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

sobota 28. listopadu

sobotní památka Panny Marie

neděle 29. listopadu

1. neděle adventní - začíná nový liturgický rok

Další informace

  • 1.Biskup Vojtěch uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy za účasti 20 lidí. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit i prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. Svátost smíření i eucharistii kněží udílejí také po telefonické domluvě.

Archiv farních ohlášek

Otec Wit a komunita Augustiniánů

vám přeje požehnaný nastávající týden. Kéž Vás provází svou ochranou a požehnáním Panna Maria Svatotomská a přimlouvá se za vás i svatá Rita.