Farní ohlášky 28. listopadu 2021 - 1. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 30. listopadu

svátek sv. Ondřeje, apoštola, v 6:45 hod. bude první rorátní mše svatá se staročeskými rorátními zpěvy
v 18:00 hod. tradiční večerní mše svatá

středa 1. prosince

sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

pátek 3. prosince

památka sv. Františka Xaverského, kněze
první pátek v měsíci
příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 4. prosince

v 8:00 hod. mše svatá s rorátními zpěvy, večer poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod. Pozvěte své přátele a známé na tuto mimořádnou pobožnost. V 19:00 hod. bude setkání pro biřmovance.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme
  • 3.Připomínáme, že všechny pastorační aktivity ve farnosti běží a srdečně Vás zveme k účasti.
  • 4.V adventní době budou bývat pravidelně rorátní mše svaté v úterý v 6:45 hod. a v sobotu v 8:00 hod. s průvodem s lampami a staročeskými rorátními zpěvy. Po mši svaté bude společná snídaně na faře.
  • 5.Brožuru „Průvodce adventem“, kterou pro Vás připravilo Pastorační středisko brněnské diecéze, si můžete zakoupit v sakristii za 9 Kč; bude též dostupná uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a IOS, aplikaci lze stáhnout na Google Play nebo App Store.

Archiv farních ohlášek

Komunita Augustiniánů v opatství na Starém Brně

Vám přeje v této době adventní otevřená srdce pro působení Boží milosti. Ať Vám všem v přípravě na oslavy narození Ježíše pomáhá Panna Maria Svatotomská.