Farní ohlášky 5. dubna 2020 - Květná (Pašijová) neděle

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Svatý týden

Účast na mších svatých a obřadech Svatého týdne je možná jen prostřednictvím přenosů v médiích (radio Proglas, TV Noe, veřejnoprávní media…). Otec biskup Vojtěch vybízí: Přijímejte Ježíše Krista v těchto dnech duchovně, tedy skrze touhu po přijetí a spojení se s ním v modlitbě i prostřednictvím médií. Velikonoční obřady budou kněží slavit z důvodu vládního nařízení zákazu shromažďování bez účasti lidu.

Květná neděle 5. dubna

v 11:00 hod. budou zvonit zvony jako výzva ke společné modlitbě „Otče náš“ všem lidem dobré vůle. Vybízíme, rozjímejte ve svých domovech nad textem Pašijí. Text najdete na farním webu. K postní době patří také křížová cesta, nabízíme text „Křížová cesta_5“.

Zelený čtvrtek 9. dubna

mše svatá na památku Večeře Páně
na webu farnosti najdete modlitbu Litanie na Zelený čtvrtek.

Velký pátek 10. dubna

památka Umučení Páně
den přísného postu, velkopáteční obřady s četbou Pašijí a uctíváním kříže
pomodlete se doma modlitbu „Křížová cesta_6“ a „Litanie na Velký pátek“ z webu

Bílá sobota 11. dubna

den rozjímání a večerní slavnost Velikonoční vigilie
na webu najdete modlitbu „Velikonoční litanie“.

neděle 12. dubna

slavnost Zmrtvýchvstání Páně
požehnejte si doma pokrmy

Další informace

  • 1.Zpověď přes telefon nebo prostřednictvím komunikačních prostředků je naprosto nepřípustná, ale vzhledem mimořádné situaci, kdy většinou není možné přijímat svátostné rozhřešení, existuje stále mimořádná možnost získat odpuštění hříchů, a to i smrtelných, dokonalou lítostí, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění a doprovázenou pevným přesvědčením jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (srov. KKC č. 1452)
  • 2.Bazilika je od čtvrtka 12. března 2020 do odvolání zavřena. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit poslechem rozhlasového přenosu nebo sledováním přímého televizního přenosu mše svaté a svátečním klidem od práce.
  • 3.Farní kancelář je zavřena, v nutných případech volejte panu faráři na tel: 606 282 681.
  • 4.Pohřeb z baziliky je možno vypravit po domluvě s panem farářem.
  • 5.Vybízíme Vás ke společné modlitbě za ukončení epidemie a odstranění všech dalších ohrožení, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, každý den ve 20:00 hod. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Zapojme se podle svých možností modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • 6.Duchovní impulzy najdete např. na webu: www.vira.cz, www.liturgie.cz; na farním webu: kázání otce Jana, křížové cesty, modlitby, litanie. Texty modliteb (litanie, pašije, křížové cesty) najdete na farním webu pod odkazem "Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)" na úvodní stránce.

Archiv farních ohlášek

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přejí požehnaný čas Svatého týdne a modlí se, aby Vás tento čas zkoušky nevzdálil Bohu, ale upevnil ve Vás vědomí, že jsme všichni v Boží ruce. Kéž Vám i Vašim blízkým Panna Maria Svatotomská otevírá cestu k Božím milostem.