Farní ohlášky 16. června 2024 - 11. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Pátek 21. června 2024

sv. Alois z Gonzaga, SJ

Sobota 22. června 2024

mše sv. ke cti sv. Rity se žehnáním růží

Další informace

  • 1.Srdečně zveme všechny farníky na závěr školního a pastoračního roku na farní den, který se bude konat v neděli 23. června 2024. Sejdeme se ve farní kavárně od 10:00 do 13:00 hod a společně si užijeme příjemné nedělní poledne. Prosíme všechny účastníky, aby přinesli něco dobrého k snědku na společné pohoštění. Nápoje zajistí augustiniáni a farnost. Těšíme se na vás a na společně strávený čas!