Varhany

Starobrněnská bazilika vyniká nejen svým interiérem a duchovním životem, ale také z hudební stránky má mnoho superlativů. Vyniká svojí akustikou a jako jeden z mála chrámů na Moravě má také dva varhanní stroje.

Protože původně byla určena řádu Cisterciaček, má dvě kruchty. Sestry zde nechaly v letech 1696 – 1697 postavit dvoje varhany, které jsou dílem slavného loketského varhanáře Abrahama Starka. Větší zásuvkové mechanické varhany stály na hlavní západní kruchtě. Měly dva manuály a lomený pedál. V první polovině 19. století byly opraveny brněnským varhanářem Františkem Harbichem. Jelikož neexistuje žádný podrobný záznam o těchto varhanách, nelze říci více informací. Na boční severní kruchtě stály menší jednomanuálové mechanické zásuvkové varhany. V roce 1784 byly přeneseny do kostela ve Sněžném na Žďársku, kde stojí dodnes.

 

Jejich dispozice:

Manuál :

Copula major 8´

Salicionál 8´

Principál 4´

Quinta 2 2/3´

Octava 2´

Quinta 1 1/3´

Sedecima 1´

Mixtura 3x , s tercií 2/3´


Pedál :

Subbass 16´

Octavbass 8


Po přenesení bočních varhan postavil brněnský varhanář Filip Komínek jednomanuálové mechanické varhany. V těchto varhanách byly použity některé píšťaly z původních Starkových velkých varhan. Ty zde sloužily až do 21.století, kdy byla započata stavba velkých barokních varhan , bohužel byla postavena pouze skříň, která byla později odstaněna. V roce 2007 zde byly vystavěny „chórové“ varhany opus 22 Žloutek a syn, varhanáři ze Zásady na Mladoboleslavsku. Varhany mají mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici, dva manuály a pedál, mechanické spojky a žaluzii. Mají 1270 píšťal.Dispozice:

I.manuál :

Principál 8´

Flétna dutá 8´

Salicionál 8´

Oktáva 4´

Flétna špičatá 4´

Superoktáva 2´

Kvinta 2 2/3´

Tercie 1 3/5´

Mixtura 1 1/3´

II.manuál :

Kopula 8´

Principál 4´

Flétna trubicová 4´

Flétna lesní 2´

Kvinta 1 1/3´

Akuta 1´

 

Pedál :

Subbas 16´

Oktávbas 8´

Chorálbas 4´

Kvintbas 5 1/3´

Fagot 16´

Pavel Křížkovský tehdejší starobněnský kněz a ředitel kůru, který na Starém Brně působil ve 2. pol. 19. století, nechal postavit pro Leoše Janáčka dvoumanuálové kuželkové varhany od německé firmy Steinmeyer & Comp. v Oettingen opus 146. Byly dokončeny v srpnu 1876 a slavnostně převzaty 30. srpna v 17.00 hodin odpoledne. Na inauguračním koncertě hráli Leoš Janáček a Josef Foerster. V roce 1945 přestavěla a rozšířila tento nástroj firma Rieger-Kloss na 3 manuálový pneumatický nástroj. Na začátku 21. století byly firmou Varhany s.r.o. elektrifikovány, opraveny a byl zhotoven nový hrací stůl. Varhany mají přes 4000 píšťal.


Dispozice:

I.manuál :

Bordun 16´

Prinzipal

Hohlflöte

Gemshorn

Viola da gamba 8´

Octav

Rohrflöte

Quint 2 2/3´

Octav

Mixtur 1 1/3´

Trompete

 

II.manuál :

Rohrgedackt

Quintadena

Prinzipal

Nachthorn gedackt 4´

Blockflöte

Quin 1 1/3´

Septimen Kornett 2 2/3´

Akuta

Rohrschalmei

 

III.manuál :

Salicetbass 16´

Geigen Prinzipal 8´

Amorosa

Lieblich gedackt 8´

Süssflöte

Prinzipal

Querflöte

Violino coelestis 4´

Rohr Nassard 2 2/3´

Waldflöte

Terz Horn 1 3/5´

Sifflöte

Kleine Mixtur 1´

Clarinett

 

Pedal :

Prinzipalbass 16´

Contrabass 16´

Subbass 16´

Bordunbass 16´

Quintbass 10 2/3´

Octavbass

Gedacktpommer 8´

Violoncello

Choralbass

Rauschbass 5 1/3´

Posaune 16´

Euphon

 

Spojky a další zařízení

II/I 8´, III/I 8´, II/I 16´, II/I 4´, III/I 16´, III/I 4´, I 4´ - prostavěná

III/II 8´, III/II 16´, III/II 4´, II 16´, II 4 – prostavěná, Tremolo, žaluzie

III 16´, III 4´ - prostavěná, Tremolo, žaluzie

I/P 8´, II/P 8´, III/P 8´, I/P 4´, II/P 4´, III/P 4´

Crescendový válec, pevné kombinace, transposer a setzerový systém