Starobrněnské zvony

Na barokní věži, sanktusníku, který pochází z konce 17. století, se v současné době nacházejí 4 zvony. Nejstarší zvon je ulitý ke cti Nejsvětější Trojice, blahoslavené Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a sv. Floriána, tón h1 - 350 kg, zvon ulil Zikmund Kercker v Brně v roce 1725. Další dva zvony, zasvěcený sv. Augustinovi - tón a1 - 490 kg a sv. Václavovi - tón cis2 - 220 kg, byly ulity v roce 1983. Nejmenší a nejmladší zvon nese jméno sv. Lukáše - tónu e2 - 160 kg a byl ulit v roce 2013. V témže roce prošel rekonstrukcí mechanismus zavěšení a elektrické pohony všech zvonů. Každý zvon zároveň dostal nové srdce.

Nejstarším starobrněnským zvonem je zvon ulitý kol. r. 1490, s latinským nápisem „Ó Králi slávy, přijď s pokojem“ váha 83 kg, tento je umístěn nyní v prostorách za Křížovou kaplí.

Další zvon je umístěn na hodinové věži kláštera, která je datovaná rokem 1805. Hodinová věž se nachází nad knihovním sálem a byla zbudována již příchozími augustiniány. Stavbu vedl Jan Amon.