Komorní sbor baziliky ,,Chorus Vetero-brunensis"

Komorní sbor baziliky vznikl doprovodem srpnového poutního tridua 14. srpna 2015 v počtu 8 zpěváků pod vedením varhaníka Stanislava Boldižára. Během následujících let se rozšířil o další členy a vyprofiloval se na dnešní komorní sbor s názvem: Chorus Vetero-brunensis (Starobrněnský sbor).

Sbor se věnuje výhradně zpěvu při liturgii, nicméně sporadicky vystupuje i koncertně. Jeho hlavním cílem je pěstování a udržování klasické chrámové hudby. Svojí činností proto navazuje na dlouhodobou tradici zpívání při bohoslužbách u brněnských augustiniánů. Kořeny zdejšího hudebního života sahají do dob založení fundace na vydržování nadaných chlapců, kterou založila v roce 1653 hraběnka Sibylla Polyxena (nejvýznamnějším členem fundace byl později skladatel Leoš Janáček, který pak nějakou dobu zastával funkci regenschoriho).
Repertoár sboru tvoří hlavně mešní kompozice a duchovní moteta renesančních, raně barokních a klasicistických mistrů (G. P. da Palestrina, T. L. da Victoria, A. Lotti, J. Haydn, W. A. Mozart aj.), díla méně známých autorů ze sbírek starobrněnského kláštera, uložené v místním kostelním hudebním archivu nebo v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Sbor se tak podílel na novodobých premiérách mnoha děl, na jejichž notových zápisech leží staletý prach. 
Z repertoáru 20. století sbor prezentuje mj. dílo bývalého dlouhodobého starobrněnského varhaníka a regenschoriho, Miroslava Příhody. 
Nedílnou součástí sboru je i zpěv gregoriánského chorálu.
Zkoušení sboru je intenzivní. Probíhá jednou týdně, pokud je potřeba i vícekrát. Každé dílo je probíráno i po stránce obsahové tak, aby byla hudebně vyjádřená i jeho hloubka. Zpívání v tomto hudebním tělese přináší nejen radost z možnosti doprovázet liturgii, ale hlavně hluboký duchovní zážitek.
Sbor mezi sebe přijímá nové členy, vítány jsou zejména mužské posily: těleso dlouhodobě trpí nedostatkem členů v hlasové skupině "bass". Pokud Vás naše činnost zaujala, neváhejte se k nám přidat. Podmínkou členství je osobní přezkoušení sbormistrem z intonačních a rytmických dovedností, kladný vztah k duchovní hudbě a chrámovému prostředí, ochota pravidelně se účastnit zkoušek a produkcí sboru. Výhodou jsou zkušenosti se zpíváním v jiných sborových uskupeních.

Stanislav Boldižár: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.