Komorní sbor baziliky ,,Chorus Vetero-brunensis"

Komorní sbor baziliky vznikl doprovodem srpnového poutního tridua 14. srpna 2015 v počtu 8 zpěváků pod vedením sbormistra Stanislava Boldižára. Původním, spíše pracovním názvem byl Oktet, který se dodnes sice ještě používá, ale početně již neodpovídá. Naše seskupení sestává z dospělých zpěváků s bohatou hudební zkušeností z velkých sborů, jenž jako mladí zpěváci začínali právě na Starém Brně, a kteří se rozhodli věnovat se zpěvu více komorního charakteru. Hudební tradice starobrněnského kláštera nabízí bohatý archív plný slavných jmen hudebního světa. Objektem našeho hudebního zájmu se však stala díla již věky zapomenutá, na jejichž notových zápisech leží staletý prach. Jedním z hlavních zdrojů našeho hudebního repertoáru se stali chorální rukopisy (Antifonář, Graduál) zakladatelky Starobrněnského kláštera královny Elišky Rejčky datované do počátku 14. století, obsahující zpěvy tzv. cisterciáckého chorálu. Dalšími zdroji jsou renesanční a ranně barokní mistři ( G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, C. Monteverdi, A. Mazák, G. Jacob ), díla méně známých autorů a anonymní díla období baroka a raního klasicismu, z archívu Augustiniánského kláštera uložených v Moravském zemském muzeu – viz výňatek z pojednání o historii hudební instituce Augustiniánského kláštera.

… Také počet hudebnin byl úctyhodný. Počet mší se v polovině 18. století pohyboval mezi 200-330. Motet a árií vlastnil konvent na 500. Velmi oblíbené byly vánoční pastorely, jejichž počet dosáhl v roce 1771 čísla 188. Zvláštní kategorii mezi skladbami tvořily loretánské litánie, kterých bylo 493 a antifony Salve Regina, kterých bylo 134. Tyto skladby byly totiž potřebné k pobožnostem u milostného obrazu Panny Marie … (zdroj: Straková, Theodora - Sehnal, Jiří - Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně. MZM Brno 1971 )

Při zpívání v Komorním sboru je kladen důraz na perfektní znalost repertoáru včetně individuální přípravy. Zkoušíme jednou týdně, pokud je potřeba i vícekrát. Zkoušení je intenzivní a sbormistr často zkouší každého člena „sólově“. Každé dílo probíráme i po stránce obsahové tak, abychom dokázali hudebně vyjádřit jeho hloubku. Zpívání v tomto hudebním tělese nám přináší nejen radost z možnosti doprovázet liturgii čistotou staré hudby, ale hlavně hluboký duchovní zážitek.

Stanislav Boldižár: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.