Propagace církevní turistiky

cz sk eu logs

Název projektu: Společná propagace církevní turistiky v Augustiniánském opatství v Brně a v obci Bobrov

Číslo projektu: NFP304020CUC9

Popis:
Projekt si klade za cíl na společném území podpořit církevní turistiku jakožto zajímavé odvětví cestovního ruchu, a to konkrétně propagovat Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a církevní památky obce Bobrov v kontextu širšího okolí. Aktivity projektu, např. efektivní cílená komunikační kampaň na sociálních sítích či zvýšení dostupnosti památek, propojí návštěvníky společného území při poznávání církevních kulturních památek v partnerských lokalitách.

Projekt zvýší povědomí u obyvatel společného území o možnostech církevní turistiky a tím zvýší potenciál obou zajímavých partnerských lokalit. Současně zlepší přístup ke zdejším kulturním památkám větší a přehlednější informovaností o nich, stejně jako faktickým zlepšením jejich dostupnosti, např. vybavením QR kódy, turistickou mapou, navigací či doprovodnou infrastrukturou.

 

Video Bobrov

 

Partnerský web: Muzeum starobrněnského opatství

 

Návštěva farníků v obci Bobrov na Slovensku

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2023 navštívili naši farníci s otcem Witem obec Bobrov na Oravě na Slovensku. Výlet byl zorganizován v rámci přeshraničního projektu SKCZ Interreg  NFP304020CUC9 - Společná propagace církevní turistiky v Augustiniánském opatství v Brně a v obci Bobrov.

Téměř 50 poutníků mělo možnost navštívit v obci Bobrov místní kalvárii s výhledem na Tatry, mši svatou a následný krásný koncert v místním kostele. Druhý den byla na programu návštěva Oravské přehrady s prohlídkou hráze a na závěr prohlídka dřevěného kostela v Tvrdošíně, který je zapsán v UNESCO.

Naši slovenští partneři připravili krásný program a zejména vřelé přijetí, za které jim děkujeme. Opatství i obec Bobrov spojuje zájem na péči o církevní památky a také o jejich návštěvníky. Věříme, že spolupráce bude i nadále pokračovat, pozvali jsme obyvatele obce Bobrov do Brna,  aby mohli objevit další krásy Brna, které „nakousli“ při své návštěvě 13. a 14. 10. 2023.