Projekt Mendel je…

logo interregPřeshraniční projekt „Mendel je…“ je spolufinancován z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Příjemcem dotace je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, přeshraniční dopad v projektu zajišťuje rakouský partner Verein Family Business, který má bohaté zkušenosti s dalšími, obdobnými projekty.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o spojitosti jména Mendel a města Brna na straně rakouské a naopak na straně české přdstavit jeho působnost a význam pro Rakušany. Jméno Mendel se tak stane významným pojítkem mezi oběma stranami a stane se základem pro rozvoj další spolupráce. Projekt také povede k popularizaci vědy laické veřejnosti.

 

Hlavní výstupy projektu:

1) Organizace workshopu ve Vídni (Vídeň, červen 2019)

Workshop zaměřený na odbornou veřejnost, hlavními účastníky budou pedagogičtí pracovníci. Nosným tématem bude jméno „Mendel“ a jeho význam pro současnost (jak pro českou, tak rakouskou stranu). Na workshopu se mimo jiné bude prezentovat Festival Mendel je… Předpokladem je také vznik navazujících aktivit (exkurze škol, výměnné pobyty studentů, aj.)

 

2) Festival „Mendel je…“ (Brno, červenec 2019)

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (jakožto příjemce dotace) se aktivně podílí na organizaci a přípravě tradičního, multižánrového festivalu, který se každoročně koná u příležitosti narozenin G. J. Mendela. Hlavní část programu se bude realizovat v autentických prostorech, se kterými je tento génius neodmyslitelně spojován (areál Augustiniánského kláštera a přilehlé Mendlovo náměstí). Na přípravě festivalu se podílí TIC města Brna, Společně, o. p. s. a Masarykova univerzita. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Brna. Z rozpočtu projektu „Mendel je…“ bude zajištěn koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a zajištění audiovizuální techniky pro videomapping o Mendelovi, který je významným „tahákem“ festivalu.

 

3) Dvojjazyčný manuál (září 2019)

Na manuálu se bude podílet český i zahraniční partner. Vznikne brožura v barevném provedení o velikosti A4 (20-30 stran) v celkovém počtu cca 1000 ks. Odborné manuály budou dále distribuovány do škoských zařízení, rovněž bude umístěn na webu žadatele i přeshraničního partnera.