Projekt Mendel je…

logo interregPřeshraniční projekt „Mendel je…“ je spolufinancován z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Příjemcem dotace je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, přeshraniční dopad v projektu zajišťuje rakouský partner Verein Family Business, který má bohaté zkušenosti s dalšími, obdobnými projekty.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o spojitosti jména Mendel a města Brna na straně rakouské a naopak na straně české přdstavit jeho působnost a význam pro Rakušany. Jméno Mendel se tak stane významným pojítkem mezi oběma stranami a stane se základem pro rozvoj další spolupráce. Projekt také povede k popularizaci vědy laické veřejnosti.

Hlavní výstupy projektu:

1) Organizace workshopu ve Vídni (Vídeň, 14. červen 2019)

Workshop byl zaměřený na odbornou veřejnost, hlavními účastníky byli pedagogičtí pracovníci z Rakouska. Workshop se uskutečnil tematicky v „Mendel Haus“ ve spolupráci s přeshraničním partnerem a vídeňskou univerzitou BOKU. Na workshopu řečníci prezentovali jméno „Mendel“ ve spojení s městem Brnem (Mendelovo muzeum v Brně, Festival Mendel je… apod.) Hlavním smyslem této aktivity bylo představení Mendela jako pojítka mezi českou a rakouskou stranou a nastartování následné spolupráce.

 

2) Festival „Mendel je…“ (Brno, 19. – 21.7. 2019)

Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina (jakožto příjemce dotace) se každoročně aktivně podílí na organizaci a přípravě tradičního, multižánrového festivalu, který se koná u příležitosti narozenin G. J. Mendela. Hlavní část programu se koná v autentických prostorech, se kterými je tento génius neodmyslitelně spojován (areál Augustiniánského kláštera a přilehlé Mendlovo nám.). Na přípravě festivalu se podílí dále TIC města Brna, Společně, o. p. s. a Masarykova univerzita. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Brna , starosta městské části Brno-střed, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Biskupství brněnské a řád sv. Augustina v Římě. 

Z rozpočtu projektu „Mendel je…“ bylo v rámci akce zajištěno následující:

 1. Koncert Janáček Ensemble 19. 7. 2019, 19:00
  Vstoupení špičkových šesti brněnských umělců proběhlo v reprezentativním sále Augustiniánského opatství.
 1. Koncert při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 21. 7. 2019, 11:00
  Vystoupení Petra Kolaře (vynikající brněnský varhaník) a pěveckého sboru.
 1. Koncertní vystoupení v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 21. 7. 2019, 18:00
 2. Pronájem prostoru pro pořádání nedělních koncertů 21. 7. 2019
 3. Zajištění techniky na koncertní vystoupení
 4. Zajištění propagace akce Fesitval Mendel je…včelař
 5. Zajištění techniky na světelnou show s videomappingem o Mendelovi a včelaření
 6. Zajištění odborné přednášky o Mendelovi
 7. Zajištění popularizačně-naučného dětského programu (IQ zóna, malování na obličej, hry pro děti, výtvarná dílna, butonovací dílna)
 8. Zajištění tlumočení

 

3) Dvojjazyčný manuál (září 2019)

Brožura o velikosti A4, 20 stran, česko-německy, vydáno celkem 1000 ks.

Manuál „Mendel je…“ je závěrečným výstupem projektu. Prezentuje osobnost Mendela jako významné přeshraniční téma, jsou zde představeny hlavní aktivity projektu a přeshraniční spolupráce. Na manuálu se podílel jak žadatel, tak přeshraniční partner.

Manuál byl následně distribuován primárně do školských zařízení.

Odborný manuál je zdarma ke stažení ZDE. K dispozici je také v německé verzi na webu partnera: https://www.kinderbetreuung.at.

pdf 
manuál Mendel je - v CZ verzi

pdf


manuál Mendel je - v DE verzi