Úřad starobrněnského opata

Opatství na Starém Brně patří k řádu sv. Augustina. Jako církevní právnická osoba podléhá církevnímu právu – Kodex Práva Kanonického a jako samostatná jednotka řádu se řídí konstitucemi řádu a svými vlastními statuty. Rozhodnutím Svatého Stolce z roku 1752 má vyšší představený opatství titul opata. Jeho funkce stanovuje statuty. Do II. Vatikánského koncilu byl úřad opata doživotní. Pokoncilní rozhodnutí církve určilo pro tento úřad kadenci. Řád augustiniánů ve statutech pro starobrněnské opatství z 6. června 1997 rozhodl o možnosti třech volebních období po čtyři roky. Dvě jsou pravidelné a třetí se zvláštním povolením Svatého Stolce.

Lukáš Evžen Martinec byl poprvé zvolen do úřadu opata v roce 1997. V roce 2002 generální představený řádu sv. Augustina spolu se svou radou prodloužil období opatské funkce na další čtyři roky. V roce 2007 bylo na základě žádosti generálního převora augustiniánů prodlouženo mimořádně na poslední 4 roky – do roku 2011. Od roku 2011 není úřad starobrněnského opata obsazený. V roce 2015 převzal správu opatství o. Juan Provecho López, OSA.

Starobrněnští opati

 1. Matouš Josef Pertscher - 1752-1777
 2. Dismas Lux - 1778-1793
 3. Vincenc Polzer - 1794-1809
 4. Benedikt Eder - 1809-1824
 5. Cyril František Napp - 1824-1867
 6. Gregor Johann Mendel - 1868-1884
 7. Anselm Rambousek - 1884-1901
 8. František Saleský Jan Bařina - 1901-1943
 9. Benedikt Antonín Švanda - 1946-1959
 10. Tomáš Josef Martinec - 1990-1995
 11. Lukáš Evžen Martinec - 1997-2011