Průvodce postní dobou

Postní projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro rok 2019, cyklus C: "Vy jste moji přátelé"

Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.

 

6. neděle postní, Šimon z Kyrény

Šimon z Kyrény Ježíši pomohl s křížem. Udělat něco pro druhého, když se ti nechce, to je velká a krásná oběť. Sloužíš tak samotnému Ježíši.

V bližních sloužit Kristu.

V pašijích Lukášova evangelia (Lk 22,14-23,56) tuto neděli čteme o Šimonovi z Kyrény. Vojáky byl přinucen k tomu, aby pomohl Ježíši. Jako jediný ze všech lidí mohl nést Ježíšův kříž. Není to nakonec více čestná služba než nedobrovolný úkol?

Udělat něco pro druhého, když se mi zrovna nechce, to je velká a krásná oběť. I my se s tím často konfrontujeme a povinnosti všedního dne bereme jako nutnost. Můžeme však naopak být vděční za to, co nám Bůh svěřil. Vždyť vykonat pro bližního dobrý skutek je čest, neboť ve svých bližních sloužíme samotnému Kristu.

Předsevzetí:

Mladší děti: Pomůžu uklízet i nepořádek, který jsem neudělal.
Starší děti:  Když dostanu od rodičů nějaký úkol, nebudu se hádat, proč zrovna já, ale splním ho.
Dospělí:      Budu si představovat, že to, co dělám pro ostatní, dělám vlastně pro Ježíše.

 

pruvodce