Skauti a skautky

V areálu Starobrněnského kláštera působí skautský 91. chlapecký oddíl, který zde již minulosti v letech 1968 – 1970 a 1990 – 2004 působil. Od září 2016 se sem oddíl díky podpoře otců augustiniánů a poskytnutí klubovny opět vrací. O jeho činnosti se dozvíte více na jeho webových stránkách – https://91.ignisbrno.cz/

Ve farnosti působí rovněž 26. dívčí skautský oddíl, který má své klubovny nedaleko Mendlova náměstí, na ulici Křížkovského. O jeho činnosti více na jeho webových stránkách –  https://26d.ignisbrno.cz/