Skauti a skautky

V areálu Starobrněnského kláštera působí díky podpoře otců augustiniánů a poskytnutí klubovny skautský
91. chlapecký oddíl. O jeho činnosti se dozvíte více na jeho webových stránkách – https://91.ignisbrno.cz/

Ve farnosti působí rovněž 26. dívčí skautský oddíl, který má své klubovny nedaleko Mendlova náměstí,
na ulici Křížkovského. O jeho činnosti více na jeho webových stránkách –  https://26d.ignisbrno.cz/