Augustiniáni svatí a blahoslavení

Augustiniánští svatí a blahoslavení

Toto jsou světci a blahoslavení, na které zvláště vzpomínáme a rádi si je připomínáme. Seznam životopisů je vzat z Augustiniánského misálu, který byl vydán v roce 1979.

Sv. Fulgenc biskup (462-527) 3. ledna
Bl. Josefa Marie z Beniganim panna (1625-1692) 23. ledna
Bl. Štěpán Bellesini kněz (1774-1840) 3. února
Bl. Anselm Polanco mučedník (1881-1939) 7. února
Bl. Kristina z Spoleta terciářka 13. února
Bl. Šimon z Cascie kněz (1295-1348) 16. února
Bl. Helena z Udine terciářka(1396-1458) 23. dubna
Bl. Vilém Tirrey mučedník (1608-1654) 12. května
Sv. Alypius biskup 16. května
Sv. Posidius biskup 16. května
Bl. Vilém z Toulouse kněz (1297-1369) 18. května
Augustin z Tarana kněz 19. května
Bl. Klement z Osima kněz 19. května
Sv. Rita z Cascie řeholnice (1380-1456) 22. května
Bl. Jakub z Viterba biskup (1255-1307) 4. června
Sv. Jan ze Sahagunu kněz (1430-1479) 12. června
Bl. Magdaléna Albrici panna (1415-1465) 17. července
Bl. Jan z Reaty řeholník (1299-1316) 2. srpna
Sv. Klára z Montefalka panna (1268-1308) 17. srpna
Sv. Ezechiel Moreno biskup (1848-1906) 19. srpna
Svatí Liberát, Bonifác a druhové mučedníci 26. srpna
Sv. Monika matka sv. Augustina (331-385) 27. srpna
Sv. Augustin biskup a učitel církve (354-430) 28. srpna
Sv. Mikuláš Tolentinský kněz (asi1250-1305) 10. záři
Bl. Alfonso z Orozka kněz (1500-1591) 19. září
Japonští mučedníci 28. září
Bl. Antonín Patrizi kněz 9. října
Sv. Tomáš z Villanovy biskup a ochránce studentů z našeho řádu (1486-1555)
Bl. Gundisalv z Lagosu kněz (1360-1422) 14. října
Bl. Magdaléna z Nagasaki mučednice 20. října
Sv. Vilém poustevník řeholník 23. října
Bl. Jan Bonus řeholník 23. října
Sv. Jan Stone mučedník ( – 1539) 25. října
Bl. Gracia z Kotoru řeholník (1438-1508) 7. listopadu
Bl. Bedřich z Řezna řeholník ( – 1329) 29. listopadu
Bl. Elias del Socorro Nieves mučedník (1882-1928)
Bl. Maria Teresa Fasce řeholnice (1881-1947)

Mariánské svátky, které augustiniáni slaví
Panny Marie, Matky dobré rady 26. dubna
Panny Marie; Prostřednice všech milostí 8. května
Panny Marie, Pomocnice křesťanů 13. května
Panny Marie, Matky potěšující 4. záři