Pastorační a ekonomická rada farnosti

Od 6. 12. 2021 je ustanovena farní a ekonomická rada farnosti. Farní neboli pastorační rada je poradním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Základem pastorační rady je právo a povinnost věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) a tak nést spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia (viz kánon 225 § 1,2 Kodexu kanonického práva).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

P. Jozef Ržonca, OSA.

 


Farní rada

Jozef Ržonca, OSA. (farář)
Ludmila Hartlová
Otakar Mikulka
Václav Procházka
Helena Farkasová
Šimon Švejda


Ekonomická rada

Jozef Ržonca, OSA. (farář)
Jakub Carda
Pavel Fuchs
Blanka Svobodová
Petr Piňos