Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu - projekt GJM200, ATCZ 278

logo interreg

Osobnost G.J. Mendela a jeho objev zákonů dědičnosti lze označit za přeshraniční symbol a společné dědictví České republiky a Rakouska. Mendelovo dílo je komplementárně spojeno s městy Vídní a Brnem. Ve Vídni si Mendel osvojil akademické znalosti, které následně v Brně uvedl do praxe při pokusech s hrachem ve svém skleníku.

Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce při propagaci a péči o Mendelův odkaz a také vytvoření prostoru pro přeshraniční spolupráci a kulturní a vědeckou výměnu obnovou Mendelova skleníku.

Aktivitami projektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce založené na pravidelných setkáváních na kulturních a vědeckých akcích, které budou přispívat k šíření Mendelova odkazu.

Hlavním výstupem projektu bude Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR Rakousku, plán vypracují všichni partneři projektu a poskytne podklad pro propagaci Mendelova odkazu v ČR a Rakousku. Součástí plánu bude soubor PR a marketingových popularizačních opatření, jakož i plán aktivit, které budou do budoucna podnikat partneři projektu. Součástí plánu bude i návrh budoucího využití skleníku, aby dlouhodobě nesl myšlenku přeshraniční spolupráce a vyjadřoval Mendelův odkaz. Strategický plán zajistí udržitelnost projektu, propagaci společného kulturního dědictví, jeho zachování a rozvíjení jako potenciálu kulturního turismu.

Partneři projektu:

Strategičtí partneři projektu z České republiky:

 • Jihomoravský kraj
 • statutární město Brno
 • Biskupství brněnské
 • Moravská galerie v Brně
 • Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
 • TIC BRNO, příspěvková organizace
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
 • Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Strategičtí partneři projektu z Rakouska:

 • Naturhistorisches Museum Wien
 • Konrad Lorenz Institut für Evolutions und Kognitionsforschung
 • Weinviertel Tourismus

 

Více o projektu na webových stránkách www.gjm200.cz

Projekt Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Na programu se také finančně podílí statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

         logo interreg


Vlajka Evropské unie CZ

 

 

          logo Brno

 

jmk