Mendelův rukopis

eu barva 96e85fb248c9822d9494214a754cd863

 

interreg rakousko ceska 0002 

 

Projekt Mendelův rukopis, č. KPF-02-134 realizovaný rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Smyslem projektu je zvýšit povědomí jak na české, tak i rakouské straně, o rukopisu Gregora Johanna Mendela, ve kterém stanovil základní zákony dědičnosti. Rukopis je naším vlastnictvím. Podnikáme přípravné kroky k zápisu Mendelova rukopisu do Paměti světa UNESCO tak, aby byl zapsán do roku 2022, kdy si připomeneme 200 let od Mendelova narození.  Mendelovo působení je úzce spojeno s městem Brnem, ale také s Rakouskem, studium ve Vídni se stalo základem pro jeho objevy a vědeckou práci. Projekt se zaměří na propagaci celosvětového významu rukopisu Mendela, aby se obyvatelé přeshraničního regionu dozvěděli o tomto skvostu uloženém v srdci města Brna.

Tento projekt realizujeme společně s rakouským partnerem Verein Family Business.

V rámci projektu necháme vyhotovit 10 faksimilí Mendelova rukopisu, uspořádáme exkurzi odborné komise složené ze zástupců města Brna, opatství a Masarykovy univerzity do některé z rakouských institucí, která již uspěla se zápisem historických písemností do Paměti světa UNESCO. Uspořádáme tiskovou konferenci v Brně k proběhlé exkurzi, ve spolupráci s rakouským partnerem zajistíme medializaci exkurze a tiskové konference v Rakousku. Rovněž vypracujeme dvojjazyčný strategický plán na zápis Mendelova rukopisu do Paměti světa UNESCO do roku 2022, aby bylo náležitě oslaveno 200 let od narození tohoto génia. Dále vyhotovíme dvojjazyčné propagační video-bude sloužit k propagaci rukopisu.  

Veškeré aktivity projektu by nebylo možné učinit bez finanční podpory Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

 

eu barva 96e85fb248c9822d9494214a754cd863

 

interreg rakousko ceska 0002