Farní ohlášky - 26. května - Slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Čtvrtek 30.5.2024

památka sv. Zdislavy, slavnost Božího Těla se překládá na neděli 2. června.

Pátek 31.5.2024

svátek Navštívení Panny Marie

Sobota 1.6.2024

památka sv. Justina, mučedníka a první sobota v měsíci

Další informace

  • 1.Příští neděli 2. června 2024 bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Po mši sv. v 9.00 hod. bude eucharistický průvod.
  • 2.I letos se naše farnost zapojí do organizace noci kostelů, která bude v pátek 7.6.2024. Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc při organizaci. Dnes (26.5.2024) v 10:00 hod. bude ve farní kavárně krátké organizační setkání.