Farní ohlášky 12. května 2024 - 7. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 14. května 2024

Svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. května 2024

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Další informace

  • 1.Příští neděli bude slavnost seslání Ducha Svatého
  • 2.Dne 22. května 2024 budeme slavit svátek sv. Rity. Mše sv. s žehnáním růží bude v 18:00 hod. Kazatelem bude Jan Špilar, trvalý jáhen.
  • 3.Dne 7. června bude noc kostelů. I letos se naše farnost zapojí do této akce. Rádi bychom Vás poprosili o pomoc při organizaci.