Farní ohlášky 7. července 2024 - 14. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Čtvrtek 11. července 2024

svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

Další informace

  • 1.Příští neděli 14. 7. 2024 je v naši farnosti adorační den. Adorace Nejsvětější Svátosti bude v kapli Pražského Jezulátka od 14:00 hod do 15:00 hod.