Pořad bohoslužeb

bazilika

úterý – 18:00 hod.

středa – 18:00 hod.

čtvrtek – 18:00 hod.

pátek – 18:00 hod.

sobota – 8:00 hod. Pokud na tento den připadne první sobota v měsíci nebo mše svatá s pobožností ke sv. Ritě (každého 22. dne v měsíci) bude tento den sloužena i druhá mše svatá v 18:00 hod.

neděle – 7:30 , 9:00 , 11:00 hod.

Možnost přijetí svátosti smíření vždy 30 min. před mší svatou