18.2.2017 sobota 6.týdne v mezidobí

Mk 9, 2 – 13

Dnešní evangelium popisuje událost proměnění Ježíše na hoře Tábor. Tři přítomní apoštolové viděli budoucí slávu lidského života. Na osobě Ježíše Bůh ukázal budoucí odměnu těch, kteří následují Ježíše. Ježíšovu podobu z hory Tábor obdržíme při našem zmrtvýchvstání.

V okamžiku, kdy se Ježíš proměnil, zjevili se Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s ním. Tento obraz ukazuje, že člověka do této nádherné skutečnosti vede poslušnost Božímu zákonu, kterou představuje Mojžíš a pak poslušnost celému poselství proroků, které zastupuje Eliáš. Ježíš řekl velmi jasně, že z Bible neodstranil ani písmeno, že platí každé slovo Bible.

Ježíš byl poslušný Boží vůli až do konce. Dovolil, aby se na něm splnilo všechno, co řekl Bůh skrze Mojžíše a proroky. Pokud chceme dojít do jasu budoucí slávy, musíme žít věrně podle Božích přikázání, podle Boží vůle.

Petr, když vidí proměněného Ježíše a s ním Mojžíše a Eliáše, chce udělat tři stany. Je to obraz, který ukazuje naši lidskou touhu. Chceme už tady na zemi mít nebe. Na to Bůh velmi rychle a neochvějně odpověděl, že ne. Tato zem nikdy nebude nebem.

Tato zem je jen cestou, místem putování, nic víc. Nebe, náš proměněný život, je úplně novou skutečností, kterou Bůh přichystal u sebe. Tam musíme dojít. Tábor ukazuje, že apoštolové nejsou proměněni. Zde na zemi naše proměnění není možné. Proto Bůh tak jednoznačně odpovídá.

Na cestě k našemu proměnění nám Bůh dává svou jedinou, ale nejúčinnější pomoc, kterou je Ježíš Kristus a doporučuje nám, abychom Ježíše poslouchali. To, co svět udělal Janu Křtiteli, který byl oním předpověděným Eliášem, to, co svět udělal Ježíši Kristu, bude dělat i nám, kteří jsme se rozhodli kráčet k našemu proměnění, k věčnému životu v Bohu.

Pro nás už platí Ježíšovo zmrtvýchvstání. Z této události máme čerpat sílu na cestě našeho putování. Když přijde únava, když jsme pronásledováni, měli bychom znova a znova přemýšlet, co znamená vstát z mrtvých. Kéž nás neustále provázejí události z Ježíšova života, zvlášť jeho kříž a zmrtvýchvstání. Potřebujeme schůzky, jako například čtvrteční setkání s Biblí, které nám pomohou pochopit to lépe.