18.3.2017 sobota 2.týdne postního

Lk 15, 1 – 3. 11 – 32

Dnešní evangelium je jedním z textů, které podstatně odhaluje pravdu o Bohu, o jeho dobrotě a milosrdenství. Ukazuje také Boží pohled na náš hřích a též na nebezpečí falešné zbožnosti.

Otec z dnešního evangelia je obrazem Boha. Jeho dva synové jsou obrazem dvou životních směrů, kterými lidé kráčejí. První představuje lidi, kteří se ztrácí v hříchu, druhý představuje lidi nábožensky založené.

Otec nemanipuluje, dává synům úplnou svobodu, neukazuje svou převahu, nepodceňuje své syny, očekává od nich přátelství, ve kterém se setkají jako rovný s rovným.

Synové nepochopili srdce svého otce, neporozuměli motivům jeho jednání. Oba si nechali vnutit falešný obraz otce. Jeden utíká od otce do světa, druhý do falešného náboženství. V základu jednání obou je strach, přesvědčení, že otec omezí jejich svobodu, že bude žádat přísný život v neustálém odříkání se radostí, zábavy s přáteli a podobně. Mladší utíká z domova, aby mohl svobodu najít ve světě, starší se uzavírá do sebe a pak žije nepromyšlenou, v podstatě tragickou askezi.

Dnešní evangelium ukazuje, že falešný obraz Boha nás vždy vede na životní scestí, nikam. Jeden se ztratí tak, že se jeho život začíná podobat životu vepřů, druhý nemá přátele, je zotročený strachem, zbaven radosti a krásy života, zklamaný otcem.

Evangelium také ukazuje, že pro člověka je horší falešné náboženství než otročení hříchu. Mladší syn, který hřešil, našel zpáteční cestu k otci a jako odměnu mu otec vrací jeho důstojnost, jeho původní postavení, je otcem skvěle pohoštěn. Pro otce je důležité jen jedno, že může stolovat se svým synem, že se syn vrátil domů. Přísnost, korektnost života staršího syna vyjádřena slovy: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil“, nemá žádný význam, žádnou cenu. To znamená, že Bůh v nás chce mít děti, které neustále prožívají společenství se svým nebeským otcem, a ne ty, kteří žijí co největší náboženskou askezí, ale nemají lásku k Bohu a k bližnímu. Bůh žádá od člověka jen jedno, aby se naučil žít láskou k Bohu a k bližnímu. Pro nás křesťany platí přikázání lásky.