19.7.2017 středa 15.týden v mezidobí

Ex 3, 1 – 6. 9 – 12; Mt 11, 25 – 27

Jedna z velkých osobností církve, sv. Kateřina ze Sieny měla velmi hluboké mystické zážitky. Během těchto mystických setkání s Ježíšem s ním hovořila o různých věcech. Mimo jiné se jednou zeptala Ježíše: Kdo jsem, jaký je můj význam pro ostatní a také pro Boha?

Odpověď od Ježíše, který je láska, byla pro ni zdrcující. Ježíš jí řekl, že nemá žádnou cenu. To, že je, že existuje, a to, kým je, je jen díky jeho lásce. To znamená, že člověk bez Boha nic neznamená, a to i v případě, že na zemi dosáhne největších úspěchů, jeho život nemá smysl, není nic.

Lidský život na Zemi má jen jeden důležitý smysl a to ve spojení s Bohem. Člověk opravdu existuje, když je toto spojení s Bohem živé. Jinak je život člověka jedno velké nic.

Člověk prvotním hříchem ztratil všechno a spásu získanou od Ježíše ztrácí v okamžiku páchání hříchu. Důsledkem hříchu je smrt, která způsobí, že se stáváme jedním velkým nic.

Náš život dostává smysl a význam skrze Ježíše Krista. Život Ježíše z Nazareta je jediný život na zemi, ve kterém našel Bůh zalíbení. Potvrzením toho je vzkříšení.

Když náš život žijeme v poslušnosti evangeliu Ježíše a Duch svatý v nás může být přítomen, protože mu nasloucháme, jen tak získáváme svou hodnotu.

A toto spojení našeho života s životem Ježíše se aktualizuje vždy, když přijímáme s vírou svaté přijímání.

To jsou ty věci, které se skrývají před moudrými a chytrými, a které se odhalují maličkým, jak jsme o tom slyšeli v dnešním evangeliu.

V dnešním prvním čtení je řeč o Mojžíšově setkání s Bohem, který se mu ukázal v hořícím keři. Bůh zavolal ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“. A on odpověděl: „tady jsem“. Bůh řekl: „Místo, na kterém stojíš, je půda svatá“.

Při každém vědomě přijatém přijímání stojím na svaté půdě, na místě, kde mě Bůh může volat mým jménem, protože skrze spojení s Ježíšem v eucharistii se opět stávám jeho vlastnictvím, stejně jako Ježíš.

V Ježíši také já mám jméno, to znamená, že mám význam a smysl. Spojení s Ježíšem mi přináší vysvobození z hříchu. Proto Bůh může ve mně prodlévat a učinit můj život velký a významný.