20.10.2016 čtvrtek 29.týdne v mezidobí

Lk 12, 49 – 53

Ježíš v dnešním evangeliu říká, že nepřišel dát zemi mír, ale rozdělení také mezi nejbližší lidi. Otec bude stát proti synovi, syn proti otci a tak dále. Proč Ježíš řekl tato slova, když evangelium je přece evangelium míru?

Ježíš svým příchodem a kázáním evangelia přinesl nový pohled na lidský život. Zcela odsoudil a odmítl způsob života, který je veden kritérii světa. Ježíš svým příchodem přinesl novou realitu, nové hodnoty do lidského života. Království nebeské, které Ježíš zvěstoval, je Boží vládou. Tím, že člověk zhřešil a hřeší, se svět zcela odvrací od Boha. Když žijeme mentalitou světa, žijeme v neposlušnosti Bohu.

Když se člověk stane křesťanem, rozhoduje se současně žít v souladu s Boží moudrostí, v souladu s Božími zákony. A tak se stává pro ostatní lidi někým jiným. Život věřícího člověka se stává automaticky kritikou života podle hodnot světa. Život podle evangelia a život podle představ světa jsou dva protikladné póly, jako voda a oheň. Svatý Pavel říká, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem.

Člověk věřící v Ježíše bude vždy pro nevěřícího třískou v oku, protože jeho život ukazuje život nevěřícího jako špatný. Člověk nechce slyšet, že žije špatně. Lidská pýcha nesnáší kritiku, nemá ráda, když se jí ukazuje, že se mýlí. Křesťanský život je pro nevěřícího výzvou k obrácení, aby změnil svůj způsob života. Opravdové setkání s křesťanem je vždy položením otázky, chci se obrátit nebo ne. A pokud jsem se rozhodl pro negativní odpověď, začíná konflikt.

Ježíš v evangeliu říká, že chce, aby tento oheň, který přinesl na zem, už vzplanul. Lidský život nutně potřebuje otřes, které přináší Ježíšovo evangelium. Člověk se musí obrátit, musí odmítnout život podle hodnot světa a dát přednost životu v poslušnosti Bohu, aby mohl žít v lásce a pokoji, přijímat Boží pomoc a dojít do života věčného.

Nebojme se být skutečnými svědky Ježíšova evangelia.