22.7.2017 sobota 15.týden v mezidobí

Ježíš Nazaretský nám přišel postavit cestu, která vede k věčnému životu. Hřích nás oddělil od Boha a od věčnosti. Ježíš ve svém evangeliu nabízí odstranění prokletí smrti. Ježíš Nazaretský je ten, kterého si Bůh vyvolil, který je milovaným Božím Synem, který svou službou kříže přináší člověku spásu. Potvrzením Ježíšovy mesiášské služby byla četná uzdravení a dokonce i vzkříšení.

Bůh dal mnoho důkazů o tom, že Ježíš Nazaretský otevřel člověku věčný život.

Ježíš svou nabídku věčného života nikomu nevnucuje. Je to velký Boží dar a naše svobodná volba. Ježíš vždycky říká: Jestli chceš. Ježíš se nehádá ani nekřičí.

Předávat víru v Ježíše násilím je nápad křesťanů. To svědčí o nepochopení Ježíšova evangelia. Ježíš svou věrohodnost ukazoval uzdravováním, dobrými skutky a všestrannou pomocí potřebným. Dnešní evangelium říká: „Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Boží jednání je vždy jednání s láskou, neohrožuje, ale pomáhá.

Když Ježíš viděl, že se farizeové rozhodli zahubit ho, odešel jinam. Nebojoval s nimi, šel dál. Ježíš nenutil násilím druhé, aby se mu podřídili.

Věčný život je pouze nabídka, máme svobodu volit. Bohem nesmíme strašit. K přijetí dobra se nedá přinutit. K dobrému můžeme druhé jen povzbudit.

Primární cesta, po které k nám Bůh přichází, je eucharistie, tento malý kus chleba, který nikoho neděsí.

Jako křesťané buďme svědky Boží bezbranné dobroty.