31.1.2017 úterý 4.týdne v mezidobí

Mk 5, 21 – 43

Dnešní evangelium nám přibližuje dva zázraky, které Ježíš udělal. První je uzdravení dlouhá léta nemocné ženy a pak vzkříšení Jairovy dcerky. V těchto Ježíšových zázracích můžeme najít mnoho poučení, která ukazují cestu k Boží milosti, k obdržení pomoci od Ježíše.

Jairos přišel k Ježíši, padl mu k nohám a snažně ho prosil. Tento postoj Jaira ukazuje na upřímnost jeho prosby. A pak Jairos říká tato slova: „Pojď a vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila“. Vkládání rukou na nemocného patří k podstatným gestům při modlitbě uzdravení. Ježíš, když poslal učedníky hlásat evangelium, přikázal jim, aby na nemocné vkládali ruce a uzdravovali je. Vkládání rukou je předání duchovní moci. Takže při svátosti pomazání nemocných kněz vkládá ruce na nemocného. Toto gesto ukazuje kněžskou vládu nad chorobou. Tomu bychom měli rozumět.

Žena, která dvanáct let krvácela, mohla být zcela uzdravena, protože za prvé slyšela o Ježíši, který uzdravuje, a pak s velikou vírou šla k Ježíši a řekla si: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena“. Je zcela přesvědčena, že jí Ježíš může pomoci, ví také, že se musí k Ježíši úplně přiblížit. Nám tuto blízkost Ježíše zprostředkují svátosti církve.

Žena, trpící krvácením, vynaložila na léčení celý svůj majetek. Tento příběh nám ukazuje, že člověk často musí ztratit všechno, co má, aby pochopil, že naše možnosti jsou omezené, že jenom Bůh je Pánem nad zdravím člověka, nad jeho opravdovým štěstím, nad jeho smrtí.

Když Ježíš uzdravil nemocnou ženu, přichází zpráva, že Jairova dcerka umřela. Stala se věc lidsky nezvratná. Na tuto tragickou zprávu Ježíš Jairovi říká: „Neboj se, jen věř!“ Není pravidlo, že dostaneme stejnou Boží milost jako Jairos, ale Bůh má vždy nejlepší řešení našich těžkých životních událostí. Důležité je, abychom se nebáli, doufali v Boží moudrost a uměli v klidu srdce přijímat Boží řešení našich problémů.

Rád bych vám doporučil krátkou modlitbu velké důvěry: Ježíši, důvěřuji Ti!