Ohlášky 19.11.2017, 33.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

– Středa 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice. V naší farnosti den modlitby ke sv. Ritě. Po mši svaté bude pobožnost s požehnáním růží.

– Pátek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

– Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Uporozňujeme na změny v konání pastoračních aktivit v tomto týdnu:

– Příprava biřmovanců se příští středu 22. listopadu koná.

– Příští pátek 24. listopadu setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

· Dnes večer v 18:00 hod. se uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Srdečně Vás zveme na sobotu 2. prosince na společné tvoření adventních věnců. Sejdeme se odpoledne v 14 hod. v učebně kláštera. Účastnický poplatek je 50 Kč, v ceně jsou zahrnuty větve, drát a korpus na věnec. Svíce a další ozdoby si přineste s sebou. Je nutné se přihlásit předem. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

Ohlášky 12.11.2017, 32.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

– Úterý 14. listopadu – svátek všech augustiniánských svatých a také oslava narození sv. Augustina

– Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Příští pátek je státní svátek, proto večer setkání školní mládeže nad Božím slovem odpadá.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 19. listopadu se v 18:00hod. uskuteční další setkání v rámci „Večerů na Starém Brně“. Tentokrát přijal pozvání vynikající brněnský hudebník a bývalý starobrněnský varhaník a sbormistr Petr Kolař. Nejprve proběhne půlhodinové povídání v kapitulní síni a poté koncert v bazilice.

· Milí rodiče, zveme děvčata od 7 let do křesťanského skautského oddílu. Scházíme se jednou týdně ve středu v 16:00 v klubovně na Křižkovského 23. V případě zájmu najdete bližší informace na letáčku u nástěnky.

· Příští neděli 19. listopadu je Den Bible, sbírka této neděle bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla a na podporu České biblické společnosti.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 5.11.2017, 31.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Pondělí 6. listopadu – vzpomínka na zemřelé augustiniány; mimořádně bude sloužena mše svatá v 18:00 hod. Pomodlíme se zvláště za P. Jana Budila a P. Antonia Rivase

– Čtvrtek 9. listopadu – svátek posvěcení Lateránské baziliky

– Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

– Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás.

· V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 9:00 hod. obřad předání Bible účastníkům přípravy na biřmování a při mši svaté v 11 hod. bude během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. Děti se shromáždí před mší svatou v Křížové kapli. Před obětním průvodem přijdou do baziliky a zúčastní se obětního průvodu.

· V sobotu 11. listopadu 2017 bude jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Písemné pokyny si přihlášení účastníci převezmou v sakristii.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Jak získat odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na dobrý úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

V České republice můžeme od letošního roku pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemůžeme z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na dobrý úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Ohlášky 29.10.2017, 30.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

-Středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

-Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-Pátek 3. listopadu – první pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.

-Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa a také první sobota v měsíci. Večerní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude již tradičně v 18:00 hod.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Zveme školní mládež v pátek večer v 19:00 hod. na setkání nad Božím slovem.

– Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nebo prarodičů otevíráme nově úterní katecheze spojené se zpíváním, hrami, výtvarnými a dalšími aktivitami. K setkávání, která začnou v úterý 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. na faře, zve děti malý Andělín. Přijďte, uvidíte, těšíme se na Vás

– V neděli 12. listopadu bude při mši svaté v 11 hod. během čtení a homilie zajištěna pro malé děti v prostorách křížové kaple vlastní katecheze. K účasti budou děti vyzvány před prvním čtením.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec biskup Vojtěch děkuje všem, kteří přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností. Děkuje též těm, kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, a stali se donátory. Výrazem vděčnosti je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která bude slavena každé první úterý v měsíci v 8:30 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny Brně.

· V neděli 5. listopadu při mši svaté, která začíná v 9:00 hod., vykonáme pobožnost za duše blízkých zemřelých. Prosíme rodiče, aby napsali na lístek svým dětem jména zemřelých, které chceme přinést Bohu v modlitbě. Děti jména zemřelých přečtou a zapálí za ně svíčku.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 22.10.2017, 29.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Dnes 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

– Sobota 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež.

– Prosíme farníky, aby se zapojili do modlitby růžence před mší svatou v 17:30 hod. Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii, která nás k této modlitbě neustále vyzývá. Prožíváme rok, kdy si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Panna Maria nejen ve Fatimě žádala, abychom se růženec denně modlili. Odkaz Fatimy naplňujeme právě modlitbou růžence.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Program je určen jak pro manžele procházející krizí, tak pro ty, kteří by se jí rádi vyhnuli, mohou se jej zúčastnit i snoubenci a lidé žijící v dlouhodobém vztahu. Během akce je možnost přijmout svátost smíření, zúčastnit se přímluvné modlitby a na závěr mše svaté v kostele u jezuitů (od 16 hod.). Pro děti od 4 do 12 let je připraveno hlídání s programem. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na plakátcích v předsíni kostela.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 15.10.2017, 28.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

– Středa 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty

– Neděle 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Dnes, v neděli 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci dnešního setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli 22. října bude sbírka na misie.

· Chceme se s vámi, farníky podělit o radostnou událost. V opatství na Starém Brně po dlouhé době opět máme mladé muže, kteří zaslechli volání k zasvěcenému augustiniánskému životu. Od září zde zahájili první etapu přípravy na řeholní a kněžský život: Jakub Starý, náš starobrněnský ministrant, Tomáš Machaj z Krakova a Július Kunc ze Slovenska. Prosíme, doprovázejte je svou modlitbou, aby byl jejich postulát úspěšný. P. Angelo povede letos jejich formaci.

· Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. poděkuje za dar 40 let svého života náš farář otec Wit Marciniec.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 8.10.2017 , 27. neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 10. října – svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniánského řeholníka a biskupa

– Pátek 13. října – 100. výročí posledního zjevení Panny Marie fatimské, před mší svatou se pomodlíme růženec a na závěr mše svaté se zasvětíme Panně Marii

· Dnes slavíme udělení titulu „bazilika minor“ našemu kostelu. Všechny farníky srdečně zveme na odpolední oslavu na 3. nádvoří opatství v 15:30 hod.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· V tomto týdnu již běží všechny pastorační aktivity:

– v neděli v 10:00 hod. zkouška Dětského sboru baziliky

– v úterý ve 20:00 hod. setkání starší mládeže

– ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi „Kulihrášci“

– ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé

– v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Od příští neděle 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci 1. setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli bude sbírka na opravu baziliky. Dokončili jsme opravu historické augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově. Je to velmi zdařilá rekonstrukce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 1.10.2017 , 26.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

– Pátek 6. října – první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

– Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové a současně první sobota v měsíci, proto bude také v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské s mariánskými litaniemi

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· V neděli 8. října při mši svaté v 11:00 hod. oslavíme 30. výročí udělení titulu „basilica minor“ našemu starobrněnskému kostelu. Papež udělil tento titul „Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. října 1987“. Při této mši svaté můžete získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Basilica minor je prestižní označení a čestný titul kostelů, které jsou pod přímou patronací papeže. Uděluje se věhlasným poutním místům, národním svatyním nebo historickým a klášterním kostelům, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kultury národa.

· Zveme děti do Dětského sboru baziliky. Setkáváme se každou neděli. Děti se sejdou v 10:00 v sakristii. Budeme rádi, když se k nám připojí noví členové – děti, které rády zpívají a chodí již alespoň do druhé třídy základní školy. Těšíme se na Vás a na společné doprovázení liturgie zpěvem.

· Pastorační aktivity v naší farnosti začínají tento týden. Na nástěnce najdete rozvrh všech setkání. Dospělé zájemce o setkání nad Božím slovem zveme na faru každý čtvrtek večer v 19:00 hod. Začínáme tento čtvrtek 5. října.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 24.9.2017, 25.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 26. září – sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

– Středa 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze

– Čtvrtek 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

– Pátek 29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

– Sobota 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· V neděli 8. října při mši svaté v 11:00 hod. oslavíme 30. výročí udělení titulu „basilica minor“ našemu starobrněnskému kostelu. Papež udělil tento titul „Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. října 1987“. Při této mši svaté můžete získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Basilica minor je prestižní označení a čestný titul kostelů, které jsou pod přímou patronací papeže. Uděluje se věhlasným poutním místům, národním svatyním nebo historickým a klášterním kostelům, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kultury národa.

· Všechny pastorační aktivity v naší farnosti začínají v říjnu, jen úterní společenství mládeže se sejde poprvé již 26. září ve 20:00 hod. Na nástěnce najdete rozvrh setkání.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.