Farní ohlášky 14. ledna 2018

 1. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • V úterý 16. ledna – v 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi
  na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny;

ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.

 • Ve středu 17. ledna – památka sv. Antonína, opata

v 19:00 hod. setkání biřmovanců v sále v 1. patře opatství.

 • Ve čtvrtek 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;

dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků – maminek s malými dětmi;

v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.

 • V pátek 19. ledna – v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře opatství setkání mládeže nad Božím slovem.
 • Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu. Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.
 • Další setkání v rámci cyklu Večery na Starém Brně se koná příští neděli
  ledna v 18:00 hod. v kapitulní síni opatství. MUDr. Zdeněk Hartl bude mít přednášku na téma: Cesty za světovými náboženstvími s prezentací náboženských předmětů křesťanství a judaismu. Hrou na klavír doprovodí Vojtěch Potáček.
 • Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje hojné Boží požehnání
a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

Farní ohlášky 31. prosince 2017

Neděle – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • Dnes končí rok 2017. V 16:00 hod. bude sloužena mše svatá na poděkování
  za milosti a Boží pomoc v uplynulém roce. Ve 22:30 hod. bude bazilika otevřena k adoraci a modlitbě. Zveme všechny farníky, kteří se chtějí rozloučit se starým rokem v Boží přítomnosti a vyprosit si milosti pro nastávající rok 2018.
 • V pondělí 1. ledna, první den nového roku – slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté budou v 9:00 + 11:00 + 18:00 hod. Ranní mše svatá nebude.
 • V úterý 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Večer ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.
 • Ve středu 3. ledna – památka Nejsvětějšího jména Ježíš.
 • Ve čtvrtek 4. ledna dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání maminek s malými dětmi. Večer v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.
 • V pátek 5. ledna – 1. pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod. Večer v 19:00 hod. bude v učebně v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.
 • V sobotu 6. ledna – 1. sobota v měsíci. Připomínáme si výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela. V 10:00 hod. bude na Centrálním hřbitově u jeho hrobu modlitba a položení věnců. V 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské a modlitba za Gregora Johanna Mendela.
 • Příští neděli 7. ledna bude slavnost Zjevení Páně. Během mší svatých bude žehnána voda, kadidlo a křída. Na mši svaté v 11:00 hod. bude tradiční katecheze pro děti v Křížové kapli. Tyto katecheze budou pravidelně 1. + 3. neděli v měsíci. Prosíme rodiče, aby děti na začátku mše svaté do Křížové kaple přivedli.
 • Děkujeme všem, kteří jste přispěli k důstojnému slavení svátků narození Ježíše Krista. Děkujeme za pomoc při výzdobě a úklidu baziliky, ministrantům
  za službu u oltáře, sborům a varhaníkům za krásný zpěv a hudbu.

Otec Wit a komunita augustiniánů se s vámi modlí za hojné Boží požehnaní do nového roku a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

VÁNOCE 2017 V BAZILICE NA STARÉM BRNĚ

Příležitost ke svátosti smíření: 

Středa 20. 12. 2017 – pátek 22. 12. 2017
vždy 17:00 – 18:00 hod. a po mši svaté, dle potřeby

Štědrý den 24.12.
7:30 hod. 9:00 hod. – 11:00 hod. – mše sv.
15:00 hod. bohoslužba pro děti a rodiče
22:00 hod. „půlnoční“ mše sv

Bazilika bude otevřena: 
7:00  hod. – 12:00 hod. 
14:30 hod. – 16:00 hod.
21:30 hod. – 23:00 hod.  

Boží hod vánoční 25. 12.
7:30 hod. ● 9:00 hod. ● 11:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena:
7:00 hod. – 12:00 hod.
14:00 hod. – 16:00 hod.

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena: 
14:00 hod. – 16:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

středa 27. – 29. 12.
18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena:
17:00  hod. – 19:00 hod. 

sobota 30. 12.
8:00 hod. mše svatá

Bazilika bude otevřena: 
7:30 hod. – 9:00 hod.

Sv. Silvestr 31. 12.            
7:30 hod. ● 9:00 hod. ● 11:00 hod.
mše sv.16:00 hod. 

Bazilika bude otevřena:
7:00 hod. – 12:00 hod.
15:30 hod. – 17:00 hod.

Adorace nejsvětější svátosti
23:00 hod – 23:45 hod.

Nový rok 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
9:00 hod. ● 11:00 hod. ● 18:00 hod. – mše sv.

Bazilika bude otevřena: 
8:30 hod. – 12:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

Ohlášky 17. prosince 2017, 3. neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

 • Pátek 22. prosince – pobožnost ke sv. Ritě. Po mši svaté bude tradiční žehnání růží. Tuto světici prosíme o přímluvu v lidskými prostředky neřešitelných situacích a o pomoc při smíření. Podle tradice přinášíme 3 růže
 • Sobota 23. prosince – poslední rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

 

 • Tuto neděli v 16:00 hod. vás zveme do naší baziliky na adventní duchovní zamyšlení P. Jana na téma „Postavy u jeslí“. Toto setkání hudebně doprovodí sbor Auris Brunensis.
 • Děkujeme všem farníkům, kteří nám pomohli s úklidem baziliky minulou středu.
 • V tomto týdnu již všechny pastorační aktivity odpadají.
 • Příležitost ke svátosti smíření v naší bazilice bude od středy do pátku vždy od 17:00 do 18:00 hod. a pak po mši svaté podle potřeby.
 • V sobotu 23. prosince od 15:00 hod. budeme chystat vánoční výzdobu baziliky. Prosíme farníky o pomoc.
 • Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje požehnanou neděli, šťastné kráčení tichem adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.