Zemřel P.Antonio Rivas Gonzáles

(slova P. Luise Marína, OSA.doc)

P. Antonio Rivas Gonzáles, OSA (1968-2017)

S hlubokým pohnutím vám oznamuji, že 1. srpna zemřel pražský augustinián – náš bratr P. Antonio Rivas, z augustiniánského společenství v Praze. Sotva před měsícem jsme slavili 25.výročí jeho kněžského svěcení.

P. Antonio patřil několik let do klubu podmořského potápění a zemřel když praktikoval tento sport.

Člověk velké kultury, velkorysosti a dynamismu, velmi známý pro své pastorační práce a vynikající překladatelské služby. Srdečný a přátelský, dobrý a plně oddaný práci pracoval v Colegio San Augustin v Madridu (1992-1995), ve farnosti Santa Ana y la Esperanza Madrid /1995-1997) a od roku 1997 v České republice v Praze (1997-1998)v Brně (1998-2000) a opět v Praze (od roku 2000 do současnosti). Byl převorem, v současnosti farářem ve farnosti sv. Tomáše v Praze. Kromě teologie vystudoval filologii, v současnosti dokončoval na FFUK obor tlumočnictví a překladatelství, přeložil do španělštiny knihu otce Halíka.

Odpočívej v pokoji, drahý Antoníne. Bůh ocení tvojí obrovskou oddanost církvi a řádu.