Ohlášky 12.3.2017 2.neděle postní

2. neděle postní

* Dnes, v neděli 12. března v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu:

* V úterý ve 20:00 hod. setkání pro mládež

* Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

* Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

* V neděli 19. března v 10:00 hod. bude zkouška dětského sboru baziliky

* Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti.

* Příští středu 15. března odpadá příprava na biřmování, děti a mládež mají jarní prázdniny.

* V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.

* Tradiční papírové pokladničky na postní almužnu, vydané Charitou, si můžete vzít u východu z baziliky pod vývěskou. Tato iniciativa je určena především rodinám s dětmi. Více informací na: www.postnialmuzna.cz.

* Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

* Na farním webu najdete rozhovor s otcem Janem Budilem u příležitosti jeho 89. narozenin a fotografie ze mše svaté, kterou sloužil minulou neděli.

* Naše bazilika potřebuje průběžné opravy, některé části jsou v havarijním stavu, proto vyhlašujeme na příští neděli sbírku na opravy. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou postní neděli a celý příští pracovní týden.