Ohlášky 15.10.2017, 28.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

– Středa 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty

– Neděle 22. října – večer v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s požehnáním růží. Po mši svaté bude v naší kavárně setkání poutníků, kteří letos putovali s P. Angelem do Itálie.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Ve farnosti již běží všechny pastorační aktivity, informace najdete na vývěsce:

– Upozorňujeme na novou aktivitu: v pátek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro školní mládež

· Příprava na 1. sv. přijímání začne v neděli 5. listopadu 2017 v 10:00 hod. na opatství.

· V sobotu 11. listopadu 2017 se chystáme uskutečnit jednodenní pouť po augustiniánských klášterech: do Domažlic, Zaječova a Prahy. Předpokládaná cena je 600 Kč, záloha 300 Kč bude vybírána při přihlášení v sakristii. Ostatní pokyny budou přihlášeným účastníkům předány až po naplnění kapacity zájezdu.

· Milí farníci, prosíme Vás, nabídněte do vznikajícího farního archívu své fotografie a dokumenty, týkající se starobrněnské farnosti a starobrněnského opatství, které máte doma. Obálky s fotografiemi předejte se svým jménem a tel. kontaktem v sakristii. Po naskenování dokumentů Vám budou nepoškozené opět vráceny. Bude dobré, když na zadní stranu fotografií napíšete tužkou datum, ze kterého daná fotografie je. Děkujeme za spolupráci.

· Dnes, v neděli 15. října začne v kapitulní síni opatství na 3. nádvoří – za bazilikou cyklus koncertů, přednášek a setkání se zajímavými lidmi, jež budou probíhat jednou za měsíc, vždy 3. neděli večer v 18:00 hod. V rámci dnešního setkání vystoupí komorní sbor baziliky s programem renesanční hudby pod vedením Stanislava Boldižára.

· Příští neděli 22. října bude sbírka na misie.

· Chceme se s vámi, farníky podělit o radostnou událost. V opatství na Starém Brně po dlouhé době opět máme mladé muže, kteří zaslechli volání k zasvěcenému augustiniánskému životu. Od září zde zahájili první etapu přípravy na řeholní a kněžský život: Jakub Starý, náš starobrněnský ministrant, Tomáš Machaj z Krakova a Július Kunc ze Slovenska. Prosíme, doprovázejte je svou modlitbou, aby byl jejich postulát úspěšný. P. Angelo povede letos jejich formaci.

· Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. poděkuje za dar 40 let svého života náš farář otec Wit Marciniec.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.