Ohlášky 18.6.2017 11.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

– Čtvrtek 22. června – pobožnost ke svaté Ritě

– Pátek 23. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

– Sobota 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pastorační aktivity v naší farnosti:

v Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. poslední setkání nad Božím slovem

v V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

v Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Ve čtvrtek večer 22. června nás svatá Rita opět zve k modlitbě. Mše svatá bude v 18:00 hod. a po ní se u oltáře sv. Rity pomodlíme litanie a požehnáme růže. Přijďte si vyprosit přímluvu sv. Rity a pozvěte i své přátele.

· Každou neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. je otevřena naše farní kavárna. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· Příští neděli bude sbírka na bohoslovce a formaci kněží.

· Příští neděli 25. června na mši svaté, která začíná v 11:00 hod., budou slavit naši bývalí ministranti, kněží Pavel a Tomáš Cahovi svá kněžská výročí. Otec Tomáš Caha slaví 15. výročí a jeho bratr Pavel 20. výročí kněžství.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.