Ohlášky 20.8.2017, 20.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 22. srpna – památka Panny Marie Královny; v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční pobožnost ke svaté Ritě s žehnáním růží. Na tuto pobožnost pozvěte i své přátele. Svatá Rita je přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích.

– Čtvrtek 24. srpna – svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

– Pátek 25. srpna – první den tridua ke slavnosti sv. Augustina, po mši svaté bude pobožnost ke sv. Augustinovi.

– Sobota 26. srpna – druhý den tridua ke slavnosti sv. Augustina, mše svatá bude v 18:00 hod., po mši svaté bude pobožnost ke sv. Augustinovi.

– Neděle 27. srpna – třetí den tridua ke slavnosti sv. Augustina, pobožnost ke sv. Augustinovi bude po každé dopolední mši svaté.

– Příští pondělí 28. srpna – Řád augustiniánů slaví svého zakladatele, sv. Augustina. Poutní mše svatá bude v 18:00 hod.

– Tuto neděli se  technických důvodů nebude konat farní kavárna.

· Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě naší hlavní pouti. Děkujeme těm, kteří uklízeli baziliku, chystali občerstvení pro hosty, ministrantům, našim sborům a varhaníkům.

· Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po večerní mši svaté..

· Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.

· Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii baziliky a zde je také můžete odevzdat. Rodiče, kteří chtějí v příštím školním roce přivést své dítě k 1. sv. přijímání, zapište se do seznamu v sakristii. Přípravy budou probíhat vždy v neděli v 10:00 hod. na faře.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.