Ohlášky 30.10.2016

Dnes slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

* v úterý 1. listopadu – slavnost Všech svatých

* ve středu 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

* v pátek 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského; první pátek v měsíci

* v sobotu 5. listopadu – první sobota v měsíci – poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské u Palladia města Brna

Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.

Pravidelné pastorační aktivity naší farnosti:

* Neděle: zkouška dětského sboru baziliky v 10:00 hod. v učebně kláštera.

* Úterý: setkání mládeže ve 20:00 hod. v učebně kláštera.

* Čtvrtek: dopoledne od 9:30 hod. setkání maminek s dětmi v klubovně na 3. nádvoří opatství.

* Čtvrtek: večer v 19 hod. setkání s Biblí pro dospělé v jídelně kláštera.

Zveme Vás na dnešní přednášku Václava Procházky o historii Starého Brna, opatství a naší baziliky, která bude v 16 hod. v kapitulní síni. Více informací najdete na plakátu na nástěnce.

V pátek 4. listopadu je první pátek v měsíci. Příležitost ke svátosti smíření bude od 17:00 hod.

V sobotu 5. listopadu bude sloužena poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod. večer. Přispějte svou účastí na mši svaté k odhalení významu ikony naší černé Madony.

V tuto sobotu ranní mše svatá nebude.

V neděli 6. listopadu při mši svaté, která začíná v 9:00 hod., vykonáme pobožnost za duše zemřelých. Prosíme rodiče, aby napsali na lístek svým dětem jména zemřelých, které chceme přinést Bohu v modlitbě. Děti jména zemřelých přečtou a zapálí za ně svíci. Dospělí mohou též za své zemřelé zapálit v bazilice svíčku. Svíce v průvodu poneseme k misijnímu kříži před baziliku.

V týdnu od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svátost smíření, účast na mši svaté s přijetím eucharistie, modlitba na úmysl papeže a modlitba Otčenáš, Zdrávas Maria, Vyznání víry a Odpočinutí věčné za duše v očistci na hřbitově.

V neděli 6. listopadu v 18 hod. bude v naší bazilice koncert. Na programu je Requem Wolfganga Amadea Mozarta. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace najdete na nástěnce.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě v naší bazilice, musí absolvovat přípravu. Příprava se bude konat vždy první středu v měsíci v 19:00 hod. na faře. První setkání bude v prosinci.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a úspěšný pracovní týden.