Ohlášky 30.7.2017, 17.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 1. srpna – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

– Pátek 4. srpna – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; 1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření od 17:00 hod.

– Sobota 5. srpna – první sobota v měsíci a již tradiční poutní mše k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod. večer. Přijďte vyprosit Boží pomoc a požehnání sobě i svým rodinám a pozvěte i své přátele.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Farní kavárna je otevřena každou neděli i během prázdnin, vždy po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. Vchod brankou u dvou cypřišků. Byli jsme upozorněni, že námi nazývané „tuje“ jsou dle Akademie věd, internetu i zkušených zahradníků Cypřišky Lawsonovy. Omlouváme se za mylnou informaci. Přesto Vás stejnou cestou srdečně zveme na společná setkání do farní kavárny.

· Naše farnost pořádá od 4. – do 10. srpna již tradiční cyklopouť do Mariazell. Bližší informace v sakristii nebo u P. Angela.

· Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.

· Opatství otevírá pro maminky s malými dětmi prostory vnitřní zahrady. Vstup z Mendlova náměstí železnou bránou vpravo. Klíč od brány bude na vrátnici za Mendlovým muzeem. Prostor není otevřený pro psy.

· Tradiční farní pouť k Panně Marii Svatotomské – Paladiu města Brna se koná v úterý 15. srpna v 18:00 hod. Předcházející triduum bude od soboty 12. srpna do pondělí 14. srpna, vždy v 18:00 hod. Bližší informace jsou na plakátu ve vývěsce.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.