Otevření Muzea starobrněnského opatství - 1. února 2018

Projev převora P.  Angela Lemme k otevření Muzea starobrněnského opatství a vystavení Mendelova rukopisu.

Před třemi roky, vzhledem k potřebě narovnat právní situaci starobrněnského opatství, otec generál povolal do Brna z různých koutů Evropy – z Itálie, Polska a Prahy - tři bratry Augustiniány, aby v Brně pokračovali v pastoraci a obnově augustiniánského řeholního života. Když jsme přišli, byli jsme překvapeni velikostí tohoto místa a množstvím úkolů, které na nás čekaly. Něco jsme o velikosti a významu tohoto opatství slyšeli, ale nedokázali jsme si ani představit, kolik práce nás doopravdy čeká. Uvědomili jsme si zde, že dlužíme našemu spolubratru Gregoru Johannu Mendelovi sdílení jeho odkazu v České Republice.

Žily a působily zde i další významné osobnosti jako například Pavel Křižkovský, Leoš Janáček, nebo Miroslav Příhoda. Další velkou kapitolou je historie baziliky a kláštera a také osobnost zakladatelky Elišky Rejčky. Stojíme před významnými výročími těchto osobností a tohoto místa. Když jsme zde začínali působit, dveře krásných prostor byly zavřeny. Trezory a skříně s poklady naší historie byly zamčeny. Rozhodli jsme se proto dveře otevřít a ukázat, co skrývají. Nechtěli jsme nechat padat další vrstvu prachu na toto bohatství. Když jsme zjistili, že rukopis Mendela, který se před několika lety konečně vrátil domů, se znovu ocitl v rakouských rukách, zabojovali jsme a díky velké pomoci našeho otce generála jsme jej získali zpět.

Doufáme, že čtyři klíče od pancéřové vitríny tento vzácný dokument udrží v českém vlastnictví. Jsme velmi vděčni všem, kteří svým dílem přispěli k vybudování Muzea starobrněnského opatství. Děkujeme za podporu vedení města Brna a Jihomoravského kraje, také otci biskupovi, za velkou otevřenost.  Doufáme, že dnešní vernisáž bude mít pro město a kraj velký význam a že se naše spolupráce bude dále vyvíjet, zvláště v šíření poznání díla Gregora Johanna Mendela. Našim cílem je, aby při jeho dvoustém výročí narození, které oslavíme za čtyři roky, bylo jméno Gregora Johanna Mendela dobře známo nejen v Česku, ale proslavilo Brno po celém světě.

 

SLA_0470
SLA_0472
SLA_0473
SLA_0476
SLA_0479
SLA_0486
SLA_0491
SLA_0492
SLA_0500
SLA_0501
SLA_0506
SLA_0508
SLA_0516
SLA_0521
SLA_0528
SLA_0531
SLA_0540
SLA_0549
SLA_0558
SLA_0560
SLA_0562
SLA_0581
SLA_0586
SLA_0589
SLA_0590
SLA_0600
SLA_0620
SLA_0630
SLA_0645
SLA_0655
SLA_0661
SLA_0664
SLA_0666
SLA_0667
SLA_0670
SLA_0676
SLA_0681
SLA_0684
SLA_0692
SLA_0694
SLA_0696
SLA_0698
SLA_0703
SLA_0706
SLA_0709
SLA_0712
SLA_0714
SLA_0716
SLA_0718
SLA_0720
SLA_0722
SLA_0724
SLA_0726
SLA_0741
SLA_0746
SLA_0747
SLA_0749
SLA_0753
SLA_0755
SLA_0757
SLA_0759
SLA_0760
SLA_0764
SLA_0765
SLA_0769
SLA_0771
SLA_0773
SLA_0775
SLA_0779
SLA_0788
SLA_0797
SLA_0804
SLA_0809
SLA_0815
SLA_0818
SLA_0821
SLA_0826
SLA_0828
SLA_0833
SLA_0835
SLA_0837
SLA_0839
SLA_0843
SLA_0853
SLA_0866
SLA_0870
SLA_0873
SLA_0877
SLA_0890
SLA_0902
SLA_0905
SLA_0906
SLA_0924
SLA_0931
SLA_0935
SLA_0945
SLA_0948
SLA_0952
SLA_0962
SLA_0966
SLA_0973
SLA_0987
SLA_0993
SLA_0994
SLA_0995
SLA_0996
SLA_0997
SLA_1002
SLA_1005
SLA_1008
SLA_1010
SLA_1022

jan biernat muzeum otevreniVážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi krátké zamyšlení. Přišel jsem na Staré Brno před několika lety. Věděl jsem samozřejmě o významu tohoto Opatství pro vědu díky Gregoru Johannu Mendelovi, ale překvapilo mě, že ho Brňané téměř neznají. Nerozumím tomu, a každým dnem nad tím přemýšlím. Jak si vážíme naší historie a našich významných osobností?

Přišel jsem z Polska, kde máme kult Mikuláše Koperníka. Jmenují se po něm školy, ulice, učí se o něm a každý zná jeho podobiznu. Jak je na tom Gregor Johann Mendel v České republice? Rozhodně to byl vědec stejné úrovně jako Koperník, nebo jako Einstein, Newton a další. Kde je však zmíněn Mendel? Zná ho jen hrstka nadšenců vědy, nebo ti, kteří bydlí na Mendlově náměstí. Kolik ulic je po něm pojmenováno v celé ČR? Zjistil jsem, že jich je asi 6.

Není na čase odhodit komunistickou zátěž, kdy se o významných lidech církve nesmělo mluvit? Nebojme se šířit jméno Gregora Johanna Mendela dál a především na něj buďme hrdí, vždyť položil základy moderní genetiky. Já, i moji spolubratři augustiniáni bychom byli rádi, kdyby se muzeum s rukopisem „ Pokusy s rostlinnými hybridy“, tímto základním dokumentem moderní genetiky Gregora Johanna Mendela, dostalo do centra zájmu všech vzdělaných lidí a stalo se místem znovu objeveným. Vždyť Gregor Johann Mendel patří mezi velikány světové vědy a jeho prvenství v oboru genetiky nemůže být překonáno.