Události roku 2017

Na závěr roku 2017 si společně zavzpomínejme a rekapitulujme některé události v naší farnosti:

 • Vánoční stromy v bazilice v minulém i tomto roce jsou darem Augustiniánského lesnictví ze Vsetínska.

 • V minulém liturgickém roce byl otevřen 1. kurz přípravy na svátost biřmování.

 • 27. ledna se děti naší farnosti účastnily soutěže „Bible a my“. Náš žák Martin Piňos došel až do finále.

 • V sobotu 28. ledna 2017 jsme uskutečnili farní pouť po světoznámých betlémech v Třešti. V Třešti je farářem otec Tomáš Caha, náš bývalý farník, který nás srdečně přijal a pohostil.

 • 7. března na výročí svých 89. narozenin sloužil poslední mši svatou v naší bazilice P. Jan Josef Budil. Zde pronesl své poslední kázání.

 • Během března a dubna jsme měli velikonoční programy na základní škole Hroznová, Křídlovická a Pavlovská, během celého školního roku bylo na našich křesťanských programech 39 tříd a 995 žáků.

 • V postní době jsme se modlili poprvé křížové cesty venku v zahradě opatství. První křížovou cestu se modlily děti, na květnou neděli večer dospělí. 

 • Na květnou neděli jsme díky vstřícnosti pana Martina Chytrého z Lipůvky měli podruhé v průvodu s ratolestmi také živého oslíka a děti vytvořily průvod Židů. 

 • 19. dubna odešel na věčnost náš milý otec Jan Josef Budil. Rozloučili jsme se s ním v sobotu 29. dubna.

 • Dne 4. 6. 2017 při mši svaté s námi oslavil náš otec Jan Emil Biernat 30. výročí svého kněžství.

 • P. Angelo se opět ujal organizace poutí. S mladými putoval v červnu pěšky na Velehrad, v srpnu zorganizoval cyklopouť do Mariazell a v září pouť do Itálie.

 • V úterý 1. srpna tragicky zemřel otec Antonio Rivas, který působil několik let i zde na Starém Brně, jeho hlavní kněžské působiště byla Praha.

 • 15. srpna jsme oslavili naši hlavní pouť. Slavnostní mši svaté předsedal biskup Pavel Konzbul.

 • 8. října jsme slavili 30. výročí udělení titulu „Basilica minor“ našemu starobrněnskému chrámu.

 • V říjnu jsme založili novou tradici měsíčního setkávání s hudbou, historií a zajímavými lidmi. Děkujeme panu Jiřímu Fadrnému za iniciativu a vedení.

 • 11. listopadu jsme putovali po augustiniánských klášterech v Čechách. Navštívili jsme klášter v Domažlicích, Zaječově a v Praze.

 • Dobrou tradicí se staly pravidelné pobožnosti ke svaté Ritě vždy 22. dne v měsíci a k Panně Marii Svatotomské vždy 1. sobotu v měsíci. 

 • Skauti se pomalu navracejí na Staré Brno, opatství jim opět nabídlo své prostory na schůzky.

 • Od půlky října se v pátek schází i mládež nad Biblí.

 • Také ministranti byli na dvou formačních pobytech: v Rumunsku a v našem augustiniánském klášteře v Zaječově u Prahy.

 • V listopadu jsme otevřeli prostory baziliky a opatství i výukovým programům o historii opatství, které vznikly ve spolupráci s Akademií věd pro základní školy.

 • V adventu jsme pro základní školy naší farnosti uspořádali tři adventní koncerty s průvodním slovem o smyslu adventu a Božího narození. Celkem se účastnilo asi 770 žáků.

 • Během roku jsme měli několik integračních setkání farníků v prostorách opatství.

 • V tomto roce jsme provedli opravy starého náhrobku na ústředním hřbitově, kde je pohřben Gregor Johann Mendel, sloupu Panny Marie u naší baziliky a plotu u prelatury opatství.

 • Také jsme udělali opravu Betléma s novou konstrukcí.

 • Dále jsme také rozšířili prostor učebny a vybavili jsme ji interaktivní tabulí. Prostor starého refektáře a kuchyně byl předělán na farní kavárnu.

 • V sobotu 2. prosince jsme společně v opatské učebně tvořili adventní věnce

 • V neděli 3. prosince skauti naší farnosti zorganizovali mikulášskou besídku

Na závěr chceme říci, jaké události nás čekají v nejbližší době:

 • V lednu otevřeme novou klubovnu pro skauty

 • 1. února otevřeme Muzeum starobrněnského opatství s našimi exponáty, pro veřejnost bude vystaven i rukopis Gregora Johanna Mendela.

 • V polovině února dostane farní web novou podobu.